25.10.2006 . Tradicionalni iftar Katolicke akademije

U okviru ramazanskih aktivnosti naseg centra, kao i svakog Ramazana,
katolicka akademija je 25.10.2006 pripremila iftar na kojem smo uzeli ucesca.

Tradicionalni iftar Katolicke  akademije ima za cilj, jednom u godini, okupiti razna udruzenja, vjerska, kulturna, i na taj nacin prikazati ono sto je uradeno u protekloj godini.

Treba napomenuti, da je katolicka akademija jedina institucija koja zajednickim iftarom svake godine okupi berlinske islamske institucije te predstavnike Katolicke  i protestanske crkve kao i zidovske zajednice.

Na iftaru su uzeli ucesca i predstavnici Islamskog kulturnog centra Bosnjaka u Berlinu.
Ovaj tradicionalni iftar nasih prijatelja iz Katolicke  akademije, nasim dugogodisnjim saradnicima, je prilika i nacin medusobnog upoznavanja te trasiranje puteva medusobnog razumijevanja, potpomaganja i tolerancije medu religijama.