Es-selamu alejkum cijenjene i drage nase dzematlije.

Bajram serif mubarek olsun vama, vasim porodicama i vasim dragima,

Tekabelallahu minna ve minkum-da Allah primi ibadete prinosenja zrtava samo Njemu od ummeta Poslanika Islama, ummeta Muhammeda a.s.

 

Kao nas izraz postovanja i odanosti dzematu zelimo vas pocastiti bajramskom akademijom u izvedbi studenata i omladine bosnjacke koja zijareti i kojoj Islamski Kulturni Centar Bosnjaka u Berlinu lezi na dusi i srcu.

Simbol jedinstva islamskog ummeta
 

Hadždž nas uči skromnosti u odijevanju i stanovanju, hadžija obuče dva komada platna i spava na prostoru koliko se može opružiti i zadovoljan je time. On ulijeva strahopoštovanje nevjernicima, jer kada se muslimani, pored svih razlika i razilaženja među njima, mogu okupiti na jednom mjestu u određeno vrijeme, to upućuje na to da se isto tako mogu okupiti i na nekom drugom mjestu. Hadždž ukazuje na važnost džemata i ujedinjavanja muslimanskih srca, zatim na upoznavanje sa situacijom muslimana u svijetu, gdje svako ima priliku da direktno dobije informacije iz prve ruke o stanju i situaciji svoje braće diljem islamskoga svijeta; potom tu se razmjenjuju iskustva i dostignuća između muslimana, održavaju se sastanci uleme, intelektualaca, uglednih ličnosti i daija, a na tim sastancima se studira stanje muslimana, važnost solidarnosti i potpomaganja i potrebe za njima. 

Dani vrjedniji od zadnje trećine ramazana
 

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ''Od svih blagoslovljenih dana u kojima se čine Allahu ugodna djela, najdraža Mu je prva desetina zul-hidždžeta.'' Ljudi su pitali: ''Allahov Poslaniče, da li su ti dani Allahu draži i od borbe na Njegovom putu?'' Odgovorio je: ''I od borbe na Njegovom putu, osim što Mu je draže djelo čovjeka koji žrtvuje na tom putu i sebe i imetak.'' (Buharija) Džabir, r.a., prenosi da je Poslanik, alejhis-salatu ve selam, rekao: ''Najvrjedniji dunjalučki dani su deset prvih dana mjeseca hadždža.” Ashabi upitaše: ''Allahov Poslaniče, zar tako nisu vrijedni ni dani koje je neko proveo u borbi na Allahovom putu?'' Odgovorio je: ''Ni dani koje je neko proveo na Allahovom putu, osim dani onoga koji je na tom putu izgubio svoj život.'' (Bejheki) 

Uvod

I dok su i ove godine preko dva miliona hadžija iz čitavog svijeta, a među njima i 1279 hadžija iz BiH  kao i 75 iz njemacke u hadzskim obavezama ili su ih izvrsili, vlasti Saudijske Arabije pokreću čitav niz impozantnih projekata u svetim mjestima koji trebaju omogućiti prihvatanje što većeg broja „gostiju Milostivog“. Već duži niz godina broj muslimana koji bi željeli prisustvovati obredima hadža konstantno se povećava. Međutim, kako bi se mogla garantovati sigurnost, smještaj i dostojanstveno obavljanje propisa, Ministarstvo hadža je bilo prisiljeno ograničiti broj hodočasnika u skladu sa procentom muslimanskog stanovništva svake države.
I pored toga zvanična statistika pokazuje da broj muslimana koji obave umru godišnje raste za šest procenata, a hadžija 3,6 % godišnje. U statističku analizu nije uključeno 500 000 hadžija koji svake godine obave hadž bez znanja zvaničnih institucija (najveći broj njih su strani državljani koji žive u Saudijskoj Arabiji i koji ne prolaze zvaničnu proceduru izdavanja saglasnosti za obavljanje hadža koji moraju proći stanovnici Kraljevine). Saudijske vlasti predviđaju da će samo umru u 2009. godini obaviti 18 miliona ljudi.

Novi mostovi na džemretima
 

Svakako najmarkantniji projekt koji će u narednih nekoliko godina biti realizovan, jeste novo idejno rješenje mosta na džemretima. Dosad je obred bacanja kamenčića na džemretima uzrokovao gužvu koja je u nekoliko navrata odnijela desetine žrtava. Prošle godine Ministarstvo hadža Saudijske Arabije je u sklopu priprema za hadž u 1425. hg. (2005.) poduzelo niz novih inovativnih rješenja među kojima je bila i intervencija na džemretima u kojoj je promijenjen izgleda stubova koji obilježavaju mjesta na kojima se bacaju džemreta. Naime, dotadašnji uski stubovi su izmijenjeni u duge zidove oko kojih se nalazi elipsasto korito. Ovo je učinjeno kako bi se izbjegla gužva do koje obično dolazi u toku obavljanja obreda simboličnog kamenovanja šejtana. Ovim je obred uveliko olakšan, a smanjena je mogućno smrtnih slučajeva do kojih je u više navrata dolazilo. Međutim, ovim se nisu stekli uslovi za značajnije povećanje broja hadžija, zbog čega se moralo pribjeći novim i kreativnim idejama.
Nakon analiziranja većeg broja prijedloga izabrano je rješenje koje predviđa izgradnju mosta na četiri nivoa, sa jedanaest različitih prilaza i dvanaest izlaza tako da će hadžije dolaziti na mjesto obreda i odlaziti sa njega u različitim nivoima i pravcima čime će se izbjeći gužve. Usto, već se pristupilo kopanju četiri nova tunela koji će olakšati dolazak hadžija na džemreta i njihov povratak u Meku. Predviđena je i izgradnja tunela ispod čitavog kompleksa koji će biti rezervisan za vozila hitne pomoći, vatrogasce i ostale službe zadužene za sigurnost hadžija.
Dokumentacija idejnog rješenja koju je javno prezentovala državna Fondacija za razvoj Meke i Medine, predviđa gore navedene intervencije na lokaciji samo kao prvu fazu. Temelji koji će u toj fazi biti postavljeni i prateća infrastruktura predviđaju izgradnju mostova sa deset nivoa preko kojih će obred u jednom danu moći obaviti pet miliona hadžija. Ti mostovi biti će izgrađeni u narednoj fazi, kada i ostala infrastruktura Meke i Medine bude spremna za prihvat tolikog boja hodočasnika. Ti mostovi će biti jedan od drugog uzdignuti na visini od 12 metara, a njihova planirana širina je 90 metara. Čak kada i ova faza bude gotova, nacrt ostavlja mogućnost za dodatno proširenje kapaciteta mostova.
Troškovi prve faze radova u kojoj će biti izgrađeni mostovi na četiri nivoa i podzemni tunel ispod čitavog kompleksa, procijenjeni su na četiri milijarde i dvije stotine miliona rijala (preko dvije milijarde KM).
Novi kralj Saudijske Arabije, Abdullah, već je obišao lokaciju, potvrdio izbor idejnog rješenja, imenovao nadzorne institucije i obećao da će sredstva biti operativna u skladu sa dinamikom radova. (Dnevna novina El-Medina, Ali el-Amri 28. 8. 2005.)
 

Čitava Meka i Medina su veliko gradilište

U Meki se uporedo sa ovim ovi fascinantnim projektom ulazi u nekoliko grandioznih projekata izgradnje stambeno trgovačkih blokova u blizini Haremi-š-Šerifa.
Nedavno je princ Abdulmedžid bin Abdulaziz, emir regije Meka obznanio početak radova na dvije i po milijarde rijala vrijednom projektu izgradnje stambeno trgovačkog naselja u području sjeverozapadno od džamije u Meki. Ovaj graditeljski podvig će, za razliko od projekta mostova na džemretima, biti finansiran najvećim dijelom investicijama privatnog i vakufskog sektora.
Saudijske dnevne novine El-Ukaz su već ranije pisale o početku radova na projektu izgradnje hotelskog naselja u samoj blizini Harema u području brda Omer (Džebel Omer).
Nerijetko se u Meki uklanjaju čitava brda oko Haremi-š-Šerifa kako bi se napravio prostor za nove hotelske komplekse. Jednom takvom slučaju bili su svjedoci i naše hadžije koje su u protekle dvije godine obavile hadž. Naime, čitavo brdo Edžjad, zajedno sa starom turskom tvrđavom (što je izazvalo burna negodovanja u muslimanskom svijetu) je uklonjeno iz neposredne blizine Harema kako bi se tu izgradio kompleks velelijepih hotela sa nekoliko spratova predviđenih za obavljanje namaza, ali i šoping.
Graditeljski bum nije zaobišao ni grad Allahovog poslanika, savs., Medinu koja se pretvorila u veliko gradilište. Prije dvije godine čitav istočni dio gradske jezgre sa uskim sokacima i malim trgovačkim radnjama je srušen kako bi se napravio prostor za čitav mali grad novih modernih hotela.

 

Nužda je majka svih inovacija

Koliki problem predstavlja smještaj sve većeg broja hadžija u Meki, ali i Medini, najbolje govore cijene zemljišta u tom gradu. Kvadratni metar zemljišta u ova dva grada je najskuplji na svijetu i doseže cijenu od 350000 saudijskih rijala po metu kvadratnom.
S obzirom da je Meka stiješnjena među visokim brdima malo prostora ostaje za horizontalnu gradnju, tvrdi jedan od arhitekata koji radi na projektovanju novih mekanskih naselja, ali ni vertikalno se ne može graditi u nedogled. Upravo zato su ovih dana u svetim gradovima aktualna nova inovativna rješenja smještaja što je moguće većeg broja gostiju.
Jedan od takvih projekata je implementacije ideje „space share“ (dijeljenje prostora) programa. Firma koja se prva odvažila upustiti u ovakav oblik trgovine nekretninama je Manazel Al-Haramain. Khaled Yamak, generalni menadžer marketinga u toj firmi za časopis Hadž and Umra, zvanično glasilo Ministarstva hadža, pojasnio je kako je ovaj program samo dorađena ideja „time sharing“ sistema koji se već dugo primjenjuje u svijetu, a prema kojem kupac kupuje određeni broj dana u godini u nekom od hotela iz širokog lanca istih s mogućnošću da ih koristi kada i gdje hoće. Na isti način će muslimani iz čitavog svijeta (naravno oni sa dubljim džepom) moći kupiti apartmane u jednom od pet novih hotela koje firma gradi uz same džamije u Meki i Medini, s mogućnošću da ih koriste onda kada požele. U periodu kada vlasnik nije prisutan u svom apartmanu oni se izdaju hadžijama, od čega on ima uredne prihode. Na ovaj način se najlakše mogu osigurati početna sredstva za izgradnju novih hotela, ali i obezbijediti smještaj za sve veći broj muslimana koji žele posjetiti Svete gradova.
 

1.Šta je nagrada za ispravno obavljen i kod Allaha dž.š. primljen Hadždž?

Za ispravno obavljen i kod Allaha, dž.š, primljen hadždž postiže se oprost grijeha i džennetska nagrada. Muhammed, a.s, kaže: ”Za hadždž - mebrur (tj. pravilno i potpuno obavljen hadždž) nema druge nagrade osim Dženneta.” Muttefekun alejhi

2.Kakav odlazak u džamiju treba da izgleda po praksi Allahova Poslanika Muhammeda s.a.w.s?Potkrijepi Hadisom!

Okupamo se, lijepo obučemo, namirišemo i sa tekbirima i zikrom rano krenemo u džamiju kako bismo klanjali sabah-namaz u dzematu a nakon njega i bajram-namaz. Kako je to cinio Allahov Poslanik i njegovi ashabi vidimo iz sljedecih primjera.

Na Ramazanski bajram Alejhiselam ne bi izlazio iz kuce dok ne bi nešto pojeo, a na Kurban-bajram ne bi ništa jeo dok ne bi kurban zaklao. Ahmed, Tirmizi, Ibnu Madže, Hakim
 

 Kada bi izlazio na bajram-namaz Muhammed, s.a.v.s, išao bi jednim, a vracao se drugim putem. . Buharija

Allahov Poslanik vazio je pa je rekao i ovo: ”Prvo cime otpocinjemo ovaj naš praznik (Kurban-bajram) je da klanjamo bajram-namaz, a potom se vratimo (kuci) i koljemo kurban. Ko tako postupi slijedi našu ustaljenu praksu-sunnet.” Buharija

3.Odakle datira učenje tekbiri-tešrika?

 

Kao što se obredi hadždža, klanje kurbana, podizanje Kabe i voda zemzem uglavnom vežu za Ibrahima i Ismaila, a.s, tako je i sa ucenjem tekbira. Kada se pojavio ovan - kurban od Allaha, dž.š, kao zamjena za Ismail, a.s, kojeg je Ibrahim, a.s, pripremio, po odredbi Allaha, dž.š, kao žrtvu, prisutni melek uci tekbir: ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER. Ibrahim, a.s, takoder, uci: LA ILAHE ILLALLAHU VALLAHU EKBER. Na kraju Ismail, a.s, kao djecak donosi tekbir i cini zahvalu Allahu, dž.š, rijecima: ALLAHU EKBER VE LILLAHIL-HAMD

 

4.Vrijeme trajanja tekbiri-tešrika je....?

Tekbiri se pocinju uciti iza sabahskog farza na dan Arefata, uoci Bajrama, pa do iza ikindijskog farza cetvrti dan Bajrama. Dakle, tekbiri se uce pet dana iza farzova dnevnih namaza, kada se preda selam.

5.Kako glasi i šta znači tekbiri-tešrik?

ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER. LA ILAHE ILLALLAHU VALLAHU EKBER. ALLAHU EKBER VE LILLAHIL-HAMD.

Muhammed, a.s, kaže: ''Ukrašavajte vaše bajrame tekbirima “ALLAHU EKBER”, tehlilom “LA ILAHE ILLALLAH”, tahmidom - zahvalom “ EL-HAMDU LILLAH” i takdisom - uzdizanjem i velicanjem Allaha, dž.š.”

6.Šta se preporučuje u prvih deset dana zul-hidždžeta onome ko nije na Hadždžu?

U ovim danima preporucuje se: danju ucenje tekbira i dobrovoljni post, a nocu klanjanje nafila, ucenje Kur’ana, dova i zikr

7.Kojim riječima ja Allahov Poslanik Muahmmed a.s. čestitao Bajram?

To je ustvari prigodna dova koja glasi: TEKABBELELLAHU MINNA VE MINKE!Tim rijecima molimo Allaha, dž.š, da primi naš post, sadekai-fitr, iftare, teravije i druge ramazanske ibadete kada dode Ramazanski bajram, a isto tako da bude hadždž - mebrur (primljen) našim hadžijama, kao i naši kurbani i tekbiri u danima Kurban-bajrama. Amin!

Pitanja vezana za oprosni hadždž?

8.Koliko se okupilo hadžija na oprosnom hadžu?

Na Arefetu se okupilo oko 124.000 ili 140.000 hadzija

 

9. Zašto se zove oprosni hadž?  ( možda bolja definicija pitanja bi bila bolja)

Zato što je bio prvi i posljednji kojeg je Božiji Poslanik učinio, jer je Poslanik umro 6 Zul hidžeta u 9 g.po Hidžri, tako da nije zbog bolesti bio kadar učinit i drugi puta od kada se moglo nesmatano obaviti hadž i hadžski obredi.

 

10.Šta znači :obaviti hadž, odnosno kako glasi definicija hadža?

 

U arapskom jeziku rijec hadz znaci pohoditi svetom mjestu, dok se terminološki hadz definiše kao "posjeta odredenim mjestima radi izvršavanja propisanih radnji, u odredeno vrijeme, za onog ko je u

mogucnosti".

Objašnjenje definicije

 

-1) Pod pojmom "odredena mjesta", koja se to mjesta podrazumijevaju?

 podrazumijevaju se: Kaba, Safa, Merva, Arefat, Muzdelifa i Mina.

 

-2) Pod pojmom "propisane radnje", koje se to radnje podrazumijevju?

 podrazumijevaju se: tavaf, sa'j, vukuf, mebit, remj.

 

-3) Pod pojmom "odredeno vrijeme" , sta se podrazumijeva?

podrazumijevaju se:

- dani hadza, a to su mjeseci: ševval, zu-l-ka'de i zu-l-hidzdze;

- devet dana zu-l-hidzdzeta, boravak na Arefatu;

- spavanje na Muzdelifi, deveti na deseti dan zul-l-hidzdzeta;

- prvog, drugog i treceg dana Bajrama, bacanje kamencica na Mini.

 

-4) Pod pojmom "ko je u mogucnosti", sta se podrazumijeva?

podrazumijeva se: - da je fizicki i psihicki zdrava osoba;

- da je ekonomski situiran, kako on na putu, tako njegova familija kod kuce,

- da je osigurano prijevozno sredstvo;

- da postoji licna i imovinska sigurnost puta. 

 

11.Kome je nareden hadzdz?

 

Hadz je propisan svakom pametnom, punoljetnom i slobodnom muslimanu i muslimanki koji posjeduju materijalna sredstva.

Naredba o hadzu se ne odnosi na ludu ili maloljetnu osobu, kao ni na roba.

Maloljetna osoba je oslobodena hadza, no ako bi ga obavila, hadz se smatra ispravnim, ali to nije zamjena za hadz koji je farz doticnoj osobi kad postane punoljetna. Isti je propis i za roba koji je duzan obaviti hadz nakon oslobadanja.

Tirmizi veli: "Ulema je jedinstvenog stava da sa maloljetne osobe, koja obavi hadz, ne spada ta duznost nakon stjecanja punoljetnosti."

Ovo je jasno bar što se tice djeteta u pubertetu jer ono moze samostalno obavljati duznosti i propise hadza, a što se tice djeteta koje je nejako da samostalno obavlja propise hadza, i njegov hadz je ispravan. Tog je mišljenja velika vecina ucenjaka. Njegov skrbnik ce za nju nijjetiti, sa njim tavafiti, obavljati saj, stajati na Arefatu, s time što ce za njeg bacati kamencice na Mini.

Ibni Abbas prenosi da je Poslanik, a.s., sreo jednu skupinu ljudi iz Medine i pitao ih: "Ko ste vi?" "Muslimani", odgovorili su i zapitali: "A ko si ti?" "Ja sam Allahov Poslanik." Jedna od prisutnih zena je u tom trenutku podigla svoje dijete i zapitala: "Boziji Poslanice, prima li se od ovog djeteta hadz?" "Da, i ti imaš za to nagradu", odgovorio je Poslanik. (Muslim) 

 

12.  Hadzdz zene 

 

Kada smo definisali hadz kao ibadet, istakli smo da se njegova naredba odnosi na onog ko moze ispuniti uvjete te da ova naredba obuhvata kako muškarce tako i zene, s tim što se kod zena dodaje još jedan uvjet, tj. da u svojoj pratnji zena treba imati mahrema.

 

13.Ko se smatra mahremom?

 

Mahremom se smatra ona osoba sa kojom je zeni trajno haram stupiti u brak i intiman odnos.

Hanefije smatraju da se naredba hadza odnosi na zenu pod uvjetom da je u stanju osigurati saputnika mahrema, u protivnom s nje spada ta duznost. Kao dokaz za ovakav stav navode hadise koji zabranjuju putovanje zeni bez mahrema, kao i da u tumacenju rijeci "men isteta´a ilejhi sebila" podrazumijeva prisustvo mahrema.

Lijepo je da zena za odlazak na hadz iz svojih sredstava, trazi odobrenje od muza; ako joj odobri ili zabrani, ona äe otputovati jer joj muz u osnovi ne moze zabraniti izvršenje Allahove naredbe.

Mozemo prihvatiti za ispravno i zbog prakticnih razloga da je preporucljivo na hadz ici organizirano. Islamska zajednica organizujuci odlazak na hadz svake godine odredi profesorice naših medresa i muallime za vodice zena. Takva organizacija je garant da ce se u potpunosti obaviti propisi hadza što u svakom slucaju olakšava zenin boravak na hadzu.  

 

14.Koliko imamo načina izvrsenja obreda hadza i koji su , imenuj ih?

 

Postoje tri nacina na koje se moze obaviti hadz: temetu', kiran i ifrad.

Znaci da je svaki musliman slobodan da se opredijeli za jedan od tri spomenuta nacina. Aiša, r.a., prenosi hadis u kome kaze: "Zaputili smo se sa Poslanikom, a.s., na hadz, pa su neki od nas zanijjetili umru, neki hadz i umru, a neki su zanijetili hadz." (Buhari, Muslim)

15.Kako se zove osoba koja zanijeti temetu` hadž?

 

Osoba koja zanijeti tu vrstu hadza zove se mutemeti'.

 

16.Kako se obavlja hadzi-temetu`?

 

U danima hadza se obavi umra, skinu se ihrami, ponaša se kao Mekkelija, da bi pred Arefat osmog dana zu-l-hidzdzeta obukao ihrame i zanijjetio hadz. Za ovu vrstu hadza ucenjaci kazu da je najlakša. Onaj ko zanijeti ovu vrstu hadza nijjet ga obavezuje da zakolje kurban koji je sastavni dio njegova hadza.

 

17.Sta znaci izvrsiti hadz po  kiranskom nacinu?

 

To znaci da de hadzija na mikatu zanijjetiti hadz i umru zajedno. Po dolasku u Mekku obavit ce tavafu-l-kudum, nece skidati ihrame do bacanja kamencica, prvog dana na Mini. I ova vrsta hadza u sebi sadrzi obaveznost klanja kurbana. 

 

18.Kako se izvrsava nacin hadza po ifradi-hadzu?

 

To znaci da ce hadzija na mikatu zanijjetiti samo hadz. Nakon obavljenih svih hadzskih propisa doticna osoba ce cetvrti dan Bajrama otici na Ten'im, mikat Mekkelija, zanijjetiti nakon akšam-namaza i obaviti umru. Onaj ko ovu vrstu hadza zanijjeti nije duzan klati kurban.  

 

19.Koju vsrtu hadaza nase hadzije najcesce zanijete i zvrsavaju?

 

Ifrad

 

20.Nabroj pripreme tj. predranje za oblacenje ihrama?

 

Kada nastupi vrijeme oblacenja ihrama, potrebno je izvršiti odredene predradnje kako bi se u potpunosti obukla ta hadzska odjeca:

1. postici potpunu cistocu tijela, okupati se, ili u najmanju ruku, uzeti abdest, podrezati nokte i brkove, odstraniti dlacice ispod pazuha i u predjelu spolnih organa, što vazi kako za muškarca tako i za zenu. Ibni Omer prenosi da je "sunnet okupati se prilikom oblacenja ihrama, ulaska u Mekku i odlaska na Arefat" ;

2. obuci hadzsku odjecu - ihrame. Na noge obuci plasticne papuce ili japanke, odnosno obucu koja ne pokriva clanke nogu. Što se tice zene, ona se oblaci kao i obicno u duhu šerijatskih propisa s time što otkriva lice i šake. Nema smetnje da i zena sebi sašije bijelu zensku odjecu koja ce joj biti ihram; takav nacin oblacenja ne praktikuju samo naše hadzinice, nego i muslimanke iz drugih dijelova svijeta.

3. namirisavanje je preporuceno prilikom oblacenja ihrama. Aiša, r.a., prenosi da su se zene mirisale kada su odlazile na hadz sa Poslanikom, a.s. Imam Ebu Hanife i Ebu Jusuf smatraju da se namirisava tijelo a ne ihrami, mada niko od uleme ne smatra prijestupom ako bi na ihramima ostali tragovi mirisanja;

4. klanjati dva rekata. Lijepo je da se klanjaju dva rekata ihram-namaza. Na prvom rekatu nakon proucene Fatihe uci se Qul ja ejjuhe-l-kafirun, a na drugom rekatu sura Ihlas. Ovako je postupao Poslanik, a.s., kada je obukao ihrame u Zu-l-Hulejfi. Treba izbjegavati klanjanje ove vrste namaza u periodima kada je haram klanjati.

 

21.Od cega se sastoje ihrami?

 

Ihrami se sastoje od dva caršafa: izar - kojim se prekriva tijelo od pupka pa nanize do ispod koljena, i rida' - koji prekriva gornji dio tijela od ramena pa nanize.  

 

22.Kakvi ihrami trebaju da budu?

 

Lijepo je da ihrami budu novi, bijeli i cisti jer je cistoca jedan od uvjeta ispravnosti ihrama 

 

23.Kako se zena oblaci ulazeci u ihramske obaveze?

 

Zena se oblaci kao i obicno u duhu šerijatskih propisa s time što otkriva lice i šake. Nema smetnje da i zena sebi sašije bijelu zensku odjecu koja ce joj biti ihram; takav nacin oblacenja ne praktikuju samo naše hadzinice, nego i muslimanke iz drugih dijelova svijeta. 

 

24.Sta je Mi-ka-t?

 

Mikat je mjesto na kojem se oblace ihrami, klanjaju dva rekata ihram namaza, izgovara telbija, donosi nijjet za hadz ili umru.

 

25.Kojim rijecima ce hadzija zanijetit hadz, i sta to znaci na bosanskom?

 

“Allahumme inni uridul-hadzdze fejessirhu li ve tekabbelhu minni.”

"Boze, zelim da obavim hadz pa mi ga olakšaj i primi

 

26.Kada nastupa vrijeme izgovaranja telbije?

 

Poslije izgovorenog nijjeta nastupa vrijeme ucenja telbije. 

 

27.Kako glasi telbija na arapskom i na bosanskom?

“Lebbejkellahumme lebbejk. Lebbejke la šerike leke lebbejk. Innel-hamde ven-nia´mete leke vel-mulk. La šerike lek.”

"Odazivam Ti se, Boze, odazivam. Odazivam Ti se jer Ti nemaš sudruga. Odazivam Ti se jer se samo Tebi zahvaljujem, Ti dijeliš blagodati i vlast, Ti nemaš sudruga!"

 

Telbija je šart (uvjet) za ispravnost ihrama i bez nje oblacenje ihrama nije ispravno.

Telbija se izgovara glasno, nakon svakog pokreta, izlaska, ulaska, penjanja, silaska, poslije namaza i svakom prilikom.

Muhammed, a.s., je jednom prilikom rekao: "Došao mi je Dzibril i saopcio: 'Naredi ashabima da glasno izgovaraju telbiju jer to spada u propise vjere!'"

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: "Kad god vjernik izgovori tekbir i telbiju bude obveseljen Dzennetom!"

 

28.Od kada pa do kada traje vrijeme ucenja-izgovaranja telbije?

 

Vrijeme trajanja telbije traje od mjesta oblacenja ihrama pa sve do prvog bacanja kamencica na Mini. Takvi postupci su potvrdeni u praksi Bozijeg Poslanika, a on je jednom prilikom rekao:

" Preuzmite od mene propise hadza! "

 

29.Kako se zove osoba koja obuce ihram?

Muhrim

 

30.Nabroj radnje koje su zabranjene hadziji ciniti dok je u ihramu?

 

1) Muhrimu je zabranjeno spolno opciti u toku ihrama kao i vršiti sve predradnje koje vode tom cinu (poljubac, nadrazaj, izgovaranje rijeci koje vode ka spolnom zadovoljstvu...);

2) udaljavati se od Allahovog zadovoljstva putem griješenja, što je zabranjeno izvan ihrama, ali je tezi grijeh i veci prijestup to raditi u ihramu i u Mekki;

3) prepiranje, svadanje sa saputnicima i vodstvom:

1. Uzvišeni veli: ”... Nema snošaja sa zenama i nema ruznih rijeci, i nema svade u danima hadza (El-Baqare,197);

4) nošenje šivene odjece za muškarca je zabranjeno, dok je zeni dopušteno;

5) zabranjeno je muhrimu, bio muškarac ili zena, namirisavanje, treba izbjegavati dezodoranse, mirišljive sapune, kada bi to namjerno uradio duzan je podijeliti sadaku (fidju) a ako bi to uradio iz zaborava, nije duzan udijeliti sadaku;

6) za vrijeme nošenje ihrama zabranjuje se svako šišanje ili odstranjivanje dlacica. Uzvišeni veli: “ ... a glave svoje, dok kurbani ne stignu do mjesta svoga, ne brijte... (El-Beqare, 196);

7) podrezivanje noktiju bez vanrednog razloga, mada se opravdava rezanje oštecenog nokta koji nanosi bol;

8) pokrivanje glave ili njenog dijela sredstvom za pokrivanje glave, dok tome ne smeta pokrivanje rukom, suncobranom ili slicnim predmetima kojima se pravi hlad;

9) prekrivanje lica za zenu, osim onog dijela bez kojeg se ne moze prekriti glava zene;

10) zabranjeno je muhrimu ugovarati brak za sebe i druge;

11) zabranjeno je muhrimu da lovi na kopnu ili da nekog upucuje na lov kao što mu je zabranjeno jesti meso zivotinje ulovljene radi njega. Uzvišeni veli: ”O vjernici, ne ubijajte divljac dok obavljate hadz... (El-Maide, 95) 

 

31.Sta je dopusteno muhrimu?

 

1. Kupanje. Dopušteno je muhrimu kupanje zbog šerijatskih i higijenskih razloga. Treba paziti da tom prilikom ne budu upotrebljavani šamponi, mirišljivi sapuni, dezodoransi niti pretjerano cešljanje. Potvrdeno je u praksi Poslanika da se kupao dok je bio u ihramima.

2. Zaklanjanje od sunca. Dopušteno je muhrimu da se zaklanja od sunca suncobranom i drugim sredstvima koja ga mogu zaštititi.

3. Nošenje prirucnih sredstava. Dopušteno je muhrimu nošenje sahata, prstena, šivene kese u kojoj se cuvaju dokumenti i novac.

4. Puštanje krvi. Dopušta se muhrimu puštanje i vadenje krvi te lijecenje u slucaju bolesti.

5. Dopušta se muhrimu cešanje po tijelu, ali da ne izaziva opadanje kose ili cupanje dlaka.

6. Ubijanje zivotinja kao što su: miševi, zmije i akrepi.

 

32.Nabroj farzove hadza?

 

Ucenjaci hanefijske pravne škole zastupaju mišljenje da su farzovi hadza:

a) ihram - oblacenje ihrama, što je ujedno i šart za ispravnost hadza

b) tavafu-l-ifadeti - obilazak oko Kabe nakon boravka na Arefatu

On podrazumjeva obilazak oko Kabe sedam puta, s tim što oni smatraju da se taj rukn upotpunjuje sa cetiri izvršena tavafa. Vrijeme obavljanja ovog tavafa nastaje nakon zore prvog dana Kurbanskog bajrama.

c) Boravak na Arefatu ogranicen je vremenski i prostorno. Vrijeme boravka na Arefatu traje od zevala devetog dana zu-l-hidzdzeta i traje do zore desetog dana zu-l-hidzdzeta, prvog dana Kurbanskog bajrama.  

 

33.Nabroj vadzibe hadza?

 

a) sa´j izmedu Saffe i Merve,

b) boravak na Muzdelifi nakon sabah-namaza,

c) bacanje kamencica na Mini,

d) brijanje glave ili potkresivanje kose,

e) oprosni tavaf. 

 

34.Nabroj sunnete hadza?

 

a) stalno izgovaranje telbije,

b) tavaf prilikom dolaska u Mekku,

c) klanjati dva rekata nakon tavafa,

d) izvršavanje sa`ja nakon tavafa,

e) hodanjem izvršavanje sa´ja i tavafa,

f) povratak sa Arefata nakon imamova silaska,

g) spajanje akšam-namaza i jacije u jacijskom vremenu,

h) spavanje na Mini u danima hadza,

i) bacanje kamencica pred mrak, nakon ikindije i

j) bacanje kamencica prije tavafu-l-ifade.

 

Prijestupi na hadzu

 

Postoji mogucnost da u danima hadza vjernik zbog zaborava, neznanja i pogreške izvrši odredene radnje koje se smatraju prijestupom. Za takve postupke u šerijatskim propisima su propisane kazne ili iskupljenja, koja se odreduju prema tezini prijestupa, a u osnovi mogu biti teze i lakše prirode. Evo tih prijestupa:

 

a) da hadz bude nevazeci, ili da se zbog prijestupa treba zaklati veliko govece:

Spolno opcenje u danima hadza, dok je hadzija pod ihramima, smatra se najtezim prijestupom u hadzu. Treba svakako razlikovati izvršavanje tog cina prije boravka na Arefatu i poslije boravka. Svako spolno opcenje prije Arefata hadz cini nevazecim, i hadzija je duzan da nastavi izvršavati propise do kraja s time što je duzan da naredne godine obavi hadz i zakolje mali kurban.

Ako bi pak spolno opcio nakon boravka na Arefatu, a prije potkresivanja kose ili tavafa koji je rukn hadza, hadz mu je vazeci s tim što je duzan iskreno se pokajati i veliki kurban (devu ili kravu) zaklati.

Ako bi spolno opcio nakon bacanja kamencica a prije tavafa, hadz je vazeci s tim što je duzan zaklati bravce. Ovi propisi jednako vaze kako za muškarca, tako i za zenu;

 

b) da se zbog prijestupa treba zaklati brav:

Hadzija je duzan zaklati bravce ako bi u vremenu u kom mu je to zabranjeno obukao šivenu odjecu; imao cijeli dan pokrivenu glavu; ako bi bez opravdanog razloga brijao ili šišao glavu, bradu, dlacice ispod pazuha i spolnih organa; namirisao u ihramima jedan ekstremitet u cijelosti; obrezao nokte ruke ili noge; ako bi izostavio tavaf pri dolasku ili odlasku iz Mekke; ako bi se seksualno nasladivao; ako bi ejakulirao;

 

d) da se zbog prijestupa treba podijeliti sadaka

Hadzija je duzan podijeliti sadaku ukoliko bi u toku nošenja ihrama namirisao manji dio nekog ekstremiteta; ako bi obukao šiveni predmet manje od dana; ili da pokrije glavu kraci dio dana; ako bi manji dio glave ošišao ili potkresao bradu.  

 

Kur`an o Mekki

 

Kur'an govori o Mekki i naziva je:

a) sigurnim gradom

"Tako Mi ovoga sigurnoga grada " (Et-Tin, 3.);

b) gradom Mekkom

"On je onaj koji je odbio njihove ruke od vas i vaše ruke od njih unutar u Mekki " (Feth, 24);

c) gradom Bekkom

“Zaista prva kuca koja je radi ljudi podignuta jeste ona što je u Mekki. Ona je blagoslovljena i smjernica je narodima." (Ali-Imran, 96);

d) ummu-l-qura

"Ovo je blagoslovljena Knjiga koju sino ti objavili, koja potvrduje ono što je pred njom i da opomeneš majku gradova" (El-En'am, 92).

Iz pravca Medine u Mekku se stize jednim od najsavremenijih puteva današnjice, koji se zove Put Hidzre zato što je izgraden pravcem kojim je Poslanik, a.s., ucinio Hidzru. Treba znati da u danima hadza Mekkom vlada neopisiva guzva.

Nakon odsjedanja i odmora u hotelu pristupa se zajednickom odlasku obavljanja pocasnog tavafa. 

 

35.Sta je tavaf i sta ga odreduje?

 

Tavaf je kruzni obilazak oko Kabe, koji ima svoje vrijeme, prostor i broj radnji.

 

36.Nabroj 4 vrste tavafa i kada se koji obavlja?

 

1) pocasni tavaf:

Ova vrsta tavafa je sunnet i obavlja se pri samom dolasku u Mekku;

2) hadzski tavaf

Ova vrsta tavafa je jedan od ruknova hadza, obavlja se nakun boravka na Arefatu i Muzdelifi, od zore prvog dana Kurban-bajrarna, a ako se ispusti hadz je ništavan;

3) oprosni tavaf:

Ova vrsta tavafa se obavlja pri napuštanju Mekke, vadzib ga je izvršiti onom ko obavlja hadz, a sunnet za onog ko obavlja umru;

4) dobrovoljni tavaf koji se obavlja u bilo koje vrijeme i koji nije tehijjetu-l-mesdzid

 

37.Nabroj vadzibe tavafa?

 

Da bi tavaf bio valjan, moraju se ispuniti sljedeci uvjeti:

1.Otpoceti tavaf od Hadzeru-l-esveda.

2.Obavljati tavaf suprotno kretanju kazaljke sata.

3.Biti propisno obucen. Predislamski obicaj Arapa bio je da obilazak oko Kabe obavljaju goli. Boziji Poslanik, a.s., to je zabranio rijecima: "Od danas mušrik ne posjecuje Kabu niti se tavaf obavlja nepropisno obucen." (Buharija i Muslim)

4.Sedam puta obici oko Kabe. Poznato je da se tavaf sastoji od sedam kruznih obilazaka oko Kabe koji otpocinju od Hadzeru-l-esveda i kod njega završavaju.

5.Obaviti tavaf unutar prostora Harem-i šerifa. Uvjet je za ispravnost tavafa da se on obavlja unutar prostora Harem-i šerifa, pa makar to bilo i na katovima kao što je uvjet da se on obavlja izvan Hidzr-i Ismaila, prostora u obliku potkovice, tik uz Kabu.

6.Nakon tavafa klanjati dva rekata iza Mekam-i Ibrahima.  

 

38.Nabroj sunneta tavafa? 

 

1. Biti cist od malog i velikog hadesa.

2. Tavaf je vrsta ibadeta, a poznato je da se za ibadet mora postici potpuna cistoca, bilo da se ona postize abdestom ili gusulom. Poslanik, a.s., je rekao: "Tavaf je vrsta namaza u kojem je dopušten govor."

3. "Aiša, r.a., prenosi da se Boziji Poslanik, a.s., pri dolasku u Mekku prvo abdestio a zatim obavljao tavaf." (Buharija i Muslim)

4. Da se gornjim ihramom prekrije lijevo rame a otkrije desno.

5. Ovakav nacin nošenja ihrama prilikom obavljanja tavafa je zabiljezen u praksi Bozijeg Poslanika, a.s.

6. Da se tavaf obavlja zurno.

7. U praksi Bozijeg Poslanika (a.s.) zabiljezeno je da je Boziji Poslanik, a.s., u prva tri tavafa zurno hodao i potreskivao ramenima. Ovaj sunnet se odnosi na muškarce, a iskljucuje zene.

8. Da se tavaf otpocinje od Hadzeru-l-esveda.

9. Lijepo je, ako nema velike guzve, pribliziti se Hadzeru-l-esvedu, poljubiti ga, dodirnuti rukama i otpoceti tavaf, a ako je pak guzva, samo okretanje lica i dlanova ruku u pravcu Hadzeru-l-esveda zadovoljava ovaj sunnet.

10. Da se dodirne rukama Ruknu-l-jemani.

11. Prilikom tavafa lijepo je prije dolaska do Hadzeru-l-esveda dodirnuti ili potrti cošak Kabe koji se zove Ruknu-l-jemani.

12. Obavljati tavaf što blize Kabi. Sunnet je da se prilikom tavafa vjernik nastoji pribliziti što više Kabi, gledati u nju i duhovno se osvjeziti se u toj vrsti ibadeta. Ako je pak velika guzva, ne izlazuci sebe, vjernik moze gledati u Kabu s vece udaljenosti. O ovirn postupcima najbolje je donositi odluku na tom mjestu nakon sagledanog stanja na prostoru oko Kabe.

13. Da se klanja dva rekata iza Mekam-i Ibrahima.

14. Nakon obavljenog tavafa odlazi se na prostor iza Mekam-i Ibrahima gdje se klanjaju dva rekata tavaf-namaza na kojima se uce sure Kafirun i Ihlas te se poslije toga cini dova.

15. Da se prouci dova nakon dva rekata namaza iza Mekam-i Ibrahima.

16. Nakon proucene dove posjetiti vrelo Zemzem.

 

Saj

 

Nakon posjete vrelu Zemzem hadzija odlazi na Safu i Mervu gdje de obaviti sa´j. Imam Ebu Hanife smatra ovaj cin vadzibom, što znaci da je onaj ko izostavi sa´j duzan zaklati kurban.

 

39.Sta je saj?

 

Sa´j je zurno hodanje izmedu dva brezuljka Safe i Merve.

 

40.Gdje otpocinje saj a gdje se zavrsava?

 

Otpocinje sa Safe a završava na Mervi

 

41.Od koliko puta se cini saj i sta se smatra jednim odlaskom a sta drugim?

sedam puta, odnosno odlazak sa Safe na Mervu se smatra jednim odlaskom, a sa Merve na Safu drugim odlaskom i tako sedam puta.

 

42.Na sto podsjeca ovaj zurni hod?

Ovaj zurni hod podsjeca na dogadaj koji se desio kada je Hadzera rodila sina Ismaila i tragala za vodom. 

 

43.Gdje je pripisana nardba izvrsenja saja?

 

Uzvišeni veli: “Zaista su Safa i Merva Boziji znakovi. Ko hodocasti Kabu ili obavi umru, nema mu grijeha ako ih ophodi: Ko dobrovoljno ucini neko dobro, Bog ce ga nagraditi, zaista Bog nagraduje i On sve zna. (El-Beqare, 158)

Muhammed, a.s., veli: "Propisan vam je sa'j pa ga obavljajte." "Obavljajte sa´j jer vam je to propisao Allah."

 

44.Nabroj Vadzibe saja? 

 

Za ispravnost sa´ja potrebno je ispuniti sljedece uvjete:

1) da se obavlja nakon tavafa: to je zbog toga što sa´j nije zasebna vrsta ibadeta, nego je povezan sa tavafom, ako bi se zasebno obavio sa'j nije vazeci. Tavaf se moze obaviti bez sa´ja a sa´j ne moze bez tavafa;

2) sa´j otpoceti sa Safe a završiti na Mervi;

3) prijeci cijelu duzinu; ovo podrazumijeva da se nijedan dio te razdaljine ne moze izostaviti pa makar se radilo o osobi koja je nošena ili vozena u kolicima. Izostavljanje odredene razdaljine povlaci za sobom neispravnost sa´ja. Treba paziti da se prostor koji je obiljezen zelenim stupovima sa strane prijede zurnim hodom. Sunnet je da se sa´j obavi hodajuci, da se po mogucnosti ispne na brezuljak Safe i Merve i da se na tim mjestima prouci dova okrenuvši se prema Kibli;

4) Sa'j obaviti hodajuci.

 

45.Nabroj sunnete saja?

 

1. Obavljati sa´j u kontinuitetu.

2. Izgovarati tekbire, tahmide i tahlile.

3. Okrenuti se prema Kabi na Safi i Mervi.

4. Izici na vrata Safe.

 

Arefat

 

Jedan od ruknova hadza je boravak na Arefatu. Arefat je prostrana dolina smještena izmedu Muzdelife i Taifa. Boravak na Arefatu se postize tako da hadzija u ihramu bez obzira bio pri svijesti ili ne, na taj dan boravi na prostoru Arefata. Poslanik veli: "Hadz je Arefat."

Boravak na Arefatu pocinje deveti dan zu-l-hidzdzeta, dan uoci klanja kurbana, a traje od podne do zalaska sunca. Na taj dan potrebno je da se što više slavi i velica Allah, da se cini dova i izgovaraju rijeci pokajanja. To je dan kada Allah najvecem broju ljudi oprašta grijehe, ponosi se onima koji su došli umorni, izmoreni, prašnjavi i odazvali se Njegovom pozivu. Tog dana de hadzije klanjati podne i ikindiju namaz s jednim ezanom i dva ikameta u podnevsko vrijeme. Ucinit ce zajednicku dovu koju po pravilu uci voda hadzija. Sigurno je vrijednim upoznati hadzije o Dzebelu-rahmetu, mjestu za koje tradicija prenosi da su se tu sreli Adem, a.s., i Hava.  

 

46.Koji su propisi na hadzu koji se odnose samo na zene?

 

U velikom broju hadzskih propisa izjednaceni su muškarac i zena, no, buduci da hadz kao ibadet zahtijeva fizicke napore, zeni su date odredene olakšice i ona se razlikuje u nekima od propisa, kao npr.:

- zena ne otkriva glavu na hadzu kao muškarac, nego lice i šake,

- ne podize visoko glas prilikom izgovaranja telbije,

- na nju se ne odnosi zurni hod i poskakivanje na tavafu i sa´ju,

- ne brije glavu, nego potkresuje kosu, a brijanje glave joj je zabranjeno,

- dopušteno joj je da oblaci šivenu odjecu i obucu,

- ne priblizava se Hadzeru-l-esvedu kada je velika guzva,

- u toku pojave hajza izvršava sve propise osim tavafa,

- ako se pojavi hajz pred oprosni tavaf, sa nje spada duznost izvršavanja tog tavafa.

 

47.Nabroj Hadzske dane i objasni sta se radi u toku trajanja doticnog dana?

 

Ovo su dani hadza:

8. dan zu-l-hidzdzeta - izlazak na Minu

9. dan zu-l-hidzdzeta - dan Arefata

10. dan zu-l-hidzdzeta - Kurban-bajram

11. dan zu-l-hidzdzeta - boravak na Mini

12. dan zu-l-hidzdzeta - prvi silazak s Mine

13. dan zu-l-hidzdzeta - drugi silazak s Mine

 

48.Sta hadzija radi nakon arefata? 

 

Nakon boravka na Arefatu, po zalasku Sunca, hadzije odlaze na Muzdelifu. Muzdelifa je prostor izmedu Arefata i Mine. Dobila je ime po tome što je hadzije posjecuju nocu, a njena je duzina oko 4 km. Na tom prostoru se nalazi Meš'ari-l-haram, za koga Uzvišeni veli:

„ A kada pohrlite s Arefata spominjite Allaha kod Meš'ari-l-harama. Sjetite Ga se onako kao što je On vas uputio na Pravi put, a prije toga ste bili zalutali stranputicom.” (El-Beqare, 198)

Ulema hanefijskog mezheba smatra da je boravak na Muzdelifi vadzib od zore do izlaska Sunca i da se tom prilikom:

- klanja akšam i jaciju s jednim ezanom i dva ikameta, bez obzira bilo akšamsko ili jacijsko vrijeme;

- provede dio noci na tom prostoru;

- odabere 49 kamencica koje ce bacati na Mini. Poznato je da se ti kamencici mogu sakupiti i na drugom mjestu, osim gdje se bacaju na Mini. Treba odabrati kamencice velicine lješnika ili manjeg oraha;

- po ulasku u autobuse što duze izgovarati telbiju.  

 

49.Sta hadzije rade po odlasku sa muzdelife?

 

 Idu na Minu

 

Nakon provedene noci na Muzdelifi hadzije odlaze na Minu radi bacanja kamencica koje traje tri odnosno cetiri dana, zavisno od kretanja i plana hadzija.

 

50.Sta hadzije rade 10.dana zul-hidzeta?

Desetog dana zu-l-hidzdzeta, na dan Kurban-bajrama hadzije de baciti 7 kamencica, i to na velikog šejtana. Najpodesnije vrijeme za to bacanje je od izlaska Sunca do podne-namaza. Ako se nije u stanju to izvršiti u ovom vremenskom periodu, nema smetnje da se to uradi do zalaska Sunca. Postoji mišljenje da se to moze uraditi i prije izlaska Sunca još u toku noci.

 

51.Sta hadzija radi nakon bacanja kamencica?

Pošto baci kamencice na velikog šejtana hadzija de se obrijati ili podrezati kosu, skinuti ihrame i obuci svoju civilnu nošnju. To se naziva malim tehallullom, kada mu je sve dopušteno što mu je bilo zabranjeno u ihramima, osim intimni odnosi sa zenom. On je slobodan da bira i odreduje vrijeme i termin kada de obaviti tavafu-l-ifadeti i saj ako ga nije obavio kada je izvršavao tavafu-l-kudum.

Što se tide ostalih dana u kojima se bacaju kamencici na tri mjesta po sedam puta, optimalno vrijeme je da se to izvršava od podne (zevala) do zalaska Sunca (gurub) istog dana. Ako postoje opravdani razlozi, to se moze obaviti i u prvim sahatima noci, u suprotnom, to je mekruh.

Naprijed smo istakli da se prvi dan kamencici bacaju na velikog šejtana, dok se u ostalim danima bacaju na malog, srednjeg i velikog šejtana po sedam puta, i to spomenutim redoslijedom.

Ako je osoba u nemogucnosti da zbog bolesti, starosti ili iscpljenosti, to licno uradi, dopušteno joj je da to povjeri drugoj fizicki i psihicki sposobnoj osobi, s tim što je ta osoba duzna prvo za sebe baciti kamencice, pa tek onda za nekog drugog.

Prilikom bacanja kamencica treba znati da se prestaje sa izgovaranjem telbije i da se kamencic uzima izmedu palca i kaziprsta.

 

52.Sta se izgovara bacajuci kamencice na dzemretima?

 

"U ime Allaha, Allah je najveci - uprkos šejtanu i njegovoj skupini! Boze, blagoslovi moj hadz, oprosti mi grijehe i moj hod ucini zahvalnim."

 

Sunnet je za vrijerne bacanja kamencica boraviti na Mini.

Bacanje kamencica simbolizira covjekovu odlucnost, iskrenu spremnost da napusti sve negativne osobine, strasti, pozude i oholosti. On time, ustvari, potvrduje svijest o sebi i putu koji ga vodi sretnom susretu sa Gospodarom. Boraveci na mjestu gdje je Ibrahim, a.s., izvršavajuci Allahovu naredbu, bio spreman zrtvovati sina koga je toliko zelio i volio, on time formalno i suštinski potvrduje svoju spremnost na odricanje i zrtvu u ime Allaha, dz.š.

Akaba je mjesto na kojem vjernici kolektivno ciste svoja srca, odbacujuci i pogadajuci ono što razara njihovo tkivo, navodi na unutrašnju podjelu i podvojenost.

Tu su vjernici u zavidnom broju dali prisegu (bej'at) Poslaniku na slijedenje i zaštitu islamskih vrijednosti. Zato se na tom prostoru osjecaju i dozivljavaju uzburkani talasi ljudi, duha i materije, dobra i zla, što sve podsjeca na zivotnu stvarnost i izazove kojima je ljudsko bice izlozeno.

Nakon bacanja 49 kamencica hadzija de podrezati kosu, skinuti ihrame i obuci civilnu odjecu cime je u potpunosti izvršio petu temeljnu duznost islama, hadz. 

 

Umra

 

U prethodnom smo tekstu i obradi pitanja tretirali trecu vrstu hadza zvanu ifrad. Hadzija koji obavlja ovu vrstu hadza duzan je da nakon obavljenog hadza obavi umru. Umra je manja vrsta ibadeta od hadza, sunnet-i muekkede. Buduci da je teznja svakog vjernika da posjecuje Kabu, a da bi naredivanje hadza svake godine stvaralo poteškocu i bilo opterecenje, dopušteno je onima koji to zele i mogu da obavljaju umru.

Uzvišeni veli: “Ko hodocasti Kabu ili obavi umru...” (El-Begare, 185) 

 

53.Od cega se sastoji umra?

Umra se sastoji od:

- oblacenja ihrama na mikatu (šart),

- nijjeta o izvršavanju umre,

- izgovaranja telbije nakon klanjanja dva rekata,

- tavafa oko Kabe, sedam puta,

- obavljanja sa´ja izmedu Safe i Merve sedam puta (vadzib),

- podrezivanja kose ili brijanja glave,

- skidanja ihrama nakon svega obavljenog.

 

Umra se moze obavljati tokom cijele godine, osim u danima Kurban bajrama. Poslanik, a.s., za zivota je obavio cetiri umre i jedan hadz.

Obavljanje hadza za drugog (bedel)

 

Ulema je jedinstvena u stavu da se ova vrsta ibadeta moze obaviti za drugog.

Ibni Abbas, r.a., prenosi da je Poslanik, a.s., cuo ashaba koji je izgovorio sljedece rijeci:

"Odazivam Ti se, Boze, za Šubrumeta", pa ga je upitao: "A ko ti je Šubrume?"

"Brat ili bliznji rodak" (dvoumljenje ravije), odgovorio je ashab. "Da li si obavio hadz za sebe?", pitao je Poslanik, a.s.

"Nisam", odgovorio je ashab.

"Obavi hadz za sebe pa onda za Šubrumeta", rekao je Poslanik. (Ebu Davud, Ibni Madze)

 

Iz ovog hadisa se jasno razabire da se hadz moze obaviti za drugog pod uvjetom da je doticna osoba obavila hadz za sebe.

Ucenjaci hanefijskog mezheba smatraju da je ispravan hadz onoj osobi koja ga obavi za drugog prije nego što obavi za sebe, s time što je grješna prema sebi.

Za bedela se moze uzeti i onaj koji hadz nije vršio, pa i zena, ali ipak je bolje da to bude onaj koji je za sebe hadz izvršio, i da to bude muškarac. Svakako je za bedela bolje uzeti ucena covjeka i onoga koji bolje poznaje izvršavanje hadzskih obreda. Ako bedel za sebe nije prije izvršio hadz, onda de taj hadz biti za zamijenjenog, a on mora druge godine za sebe uciniti hadz.

Bedel de izvršavati sve ono što mu je stavljeno u zadatak od onog ko ga šalje u svoje ime i on ce svakako u nijjetu izgovoriti ime onog za koga izvršava tu duznost. Hadz se moze obavljatiza umrlog ili osobu koja fizicki nije u mogucnosti (zbog bolesti, starosti i sl.) da samostalno izvrši hadzske propise.  

1. Šerijatski dokazi o klanjanju bajram – namaza

Kur'an a.š.: U poglavlju el-Kevser, 2.: Pa klanjaj svome Gospodaru i kolji kurban. U poglavlju el-E'ala,14-15.: Uistinu je postigao spas onaj koji se očisti i spominje ime svoga Gospodara i klanja. U komentarima Kur'ana se navodi da se riječi ¨klanjaj¨ i ¨klanja¨, u navedenim ajatima odnose na klanjanje Bajram-namaza.

Sunnet Allahovog Poslanika a.s.: U vjerodostojnim hadisima je potvrđeno da je Allahov Poslanik redovito klanjao Bajram-namaz.

2. Ko je dužan klanjati bajram-namaz

Bajram-namaz je obaveza klanjati onoj osobi kojoj je obaveza klanjati i džumu-namaz. Dokaz obaveznosti klanjanja Bajram-namaza je redovita praksa Vjerovjesnika, a.s.

3. Radnje koje su sunnet ili pohvaljene prije klanjanja bajram-namaza

Provesti noć uoči Bajrama u ibadetu kroz sjećanja na Allaha dž.š. (zikr), dobrovoljni namaz (nafile), učenje Kur'ana, veličanje Allaha dž.š. (tekbir), slavljenje Allaha dž.š. (tesbih), traženje oprosta za počinjene grijehe (istigfar) i upućuvanje dova. Muhammed a.s. u jednom hadisu veli: ¨Ko provede noć uoči klanjanja Bajram-namaza (u ibadetu) tražeći nagradu od Allaha, dž.š., njegovo srce neće umrijeti onoga dana (Kijametski dan) kada srca drugih ljudi budu umirala.¨ (Taberani, Darekutni)

Bejheki prenosi da je Ibn Omer rekao:¨ U pet noći dova se ne odbija . U noći uoči petka, prve noći redžeba (Lejletu-r-regaib), petnaeste noći ša'bana (Lejjletu-l-berat), noćima uoči dva Bajrama.¨ Bejheki  bilježi da je Šafija čuo Ibrahima ibn Muhammeda gdje kaže: ¨Vidio sam najbolje stanovnike Medine kako bi dolazili u Vjerovjesnikovu, a.s., džamiju uoči dva Bajrama, pa bi činili dove i spominjali Allaha duboko u noć.¨

Okupati se, namirisati i obući najljepše odijelo. Od unuka Allahova poslanika Muhammeda, a.s., h. Hasana se prenosi da je rekao: ¨Naredio nam je Allahov Poslanik, s.a.w.s., da za Bajrame obučemo najljepše odijelo, da se namirišemo najljepšim mirisom i da zakoljemo (kurban) najvrijednije što imamo.¨ (El-Hakim)

Sunnet je pojesti neparan broj hurmi (voća ili nekakva slatka) prije izlaska na ramazanski Bajram-namaz, a za kurbanski bajram poslije klanjanja Bajram-namaza i to od svoga kurbana kojeg zakoljemo (u tome učestvuje čitava porodica). Burejde je rekao: ¨Vjerovjesnik, a.s., ne bi izašao na Ramazanski bajram dok ne bi nešto pojeo, a za Kurbanski bajram ne bi jeo dok se ne bi vratio sa namaza.¨ (Tirmizi,Ibn Madže i Ahmed).

4. Vrijeme i način klanjanja bajram-namaza

Vrijeme Bajramskog-namaza počinje otkad Sunce odskoči koliko za koplje ili dva, tj. otprilike oko četrdeset pet minuta po izlasku Sunca i traje do zevala. Džendub prenosi:¨Vjerovjesnik, a.s., bi sa nama klanjao Ramazanski bajram, a Sunce bi odskočilo koliko dva koplja, a Kurbanski bajram kada bi odskočilo za jedno koplje.¨ (Ahmed).

Ibn Kudame to ovako objašnjava: ¨Sunnet je nešto prije obaviti Kurbanski bajram-namaz kako bi ostalo više vremena za klanje kurbana, dok je Ramazanski bajram sunnet klanjati nešto kasnije kako bi ostalo više vremena za davanje sadekatu-l-fitra.¨

Bajram-namaza se klanja shodno hadisima Allahova Poslanika, a.s., bez učenja ezana i ikameta. Klanja se dva rekata prije učenja hutbe. Na prvom rekatu tri tekbira sa podizanjem ruku donesu se prije kiraeta (učenja Fatihe i sure), a na drugom rekatu poslije kiraeta.

5. Tekbir - i -tešrik

Ovaj tekbir je wadžib od sabaha dana Arefata (dan prije Kurban bajrama) do ikindije četvrtog dana Bajrama i to odmah iza farza. Ukoliko se zaboravi donijeti tekbir dužnost ga je proučiti čim se sjetimo. Tekbir-i-tešrik glasi: ALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER, LA ILAHE ILLELLAH HUVALLAHU EKBER, ALLAHU EKBER, VE LILLAHI-L-HAMD (Allah je najveći, Allah je najveći. Nema drugog božanstva osim Allaha, Allah je najveći. Nema drugog božanstva osim Allaha, Allah je najveći. Allahu pripada svaka zahvala).

6. Kako provesti bajramske mubarek dane

Zabranjeno je ove dane postiti jer su to dani jela i pića. Vjerovjesnik, a.s., kaže: ¨Dani Kurban bajrama su dani jela, pića i sjećanja na Allah dž.š.¨ (Ahmed i Muslim).

Lijepo je čestitati bajram. Od Džubejr ibn Nufejra se prenosi da je rekao: ¨Ashabi Allahovog Poslanika, a.s., kada bi se sreli na dan Bajrama jedni drugima bi čestitali riječima ¨TEKABBEL MINNA VE MINKE¨ (Neka Allah ukabuli/primi od nas i od vas). ( El-Askalani) Dozvoljeno je na neki drugi način čestitati Bajram kao što je npr. kod nas uobičajeno riječima ¨BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN¨(Neka vam je blagoslovljen Bajram)

Lijepo je u dane Bajrama obveseliti svoju porodicu (davanjem poklona, posvećivanjem veće pažnje…), više nego u drugim danima.

Za dane Bajrama treba se veselo držati pri susretu sa  rodbinom i prijateljima iskazujući svoju pažnju i ljubav prema njima. Treba nastojati posjetiti što više rodbine i prijatelja.

Bajrami su dani igre, veselja i pjevanja pobožnih pjesama. Sve ovo treba biti u skladu sa propisima Šerijata, ne zanemarujući islamske dužnosti. Buhari bilježi sljedeću predaju: Aiša, r.a., je rekla: ¨Ušao je Resullullah, a.s., a kod mene su bile dvije sluškinje koje su pjevale o Bu'asu. (Jewm-u-Bu'as je bio poznati dan kod Arapa u kojem se desila pogibija Ewsa i Hazredža-nap. prev.) Poslanik je prilegao na postelju okrenuvši svoje lice. Zatim je ušao Ebu Bekr i koreći me kazao: ¨Zar šejtanske frule kod Vjerovjesnika, s.a.w.s.!¨ Vjerovjesnik, a.s., se okrenu prema Ebu Bekru rekavši: ¨ Pusti ih.¨ Kada sam osjetila da Poslanik ne obraća pažnju na njih, namignuvši, dala sam im znak da izađu. Također bi se Abesinci u danima Bajrama igrali i zabavljali sa kopljima i štitovima, pa me je Vjerovjesnik, a.s., upitao: ¨Želiš li da gledaš?¨ Odgovorila sam:¨ Da, želim¨. Onda me je postavio iza sebe, a ja sam naslonila svoj obraz uz njegov, te im reče:¨Nastavite, o Benu Erfede.¨ Kada sam se zasitila Poslanik mi se obrati:¨Je li ti dovoljno, Aiša?¨ Rekoh:¨Jeste.¨ E onda idi¨, reče.¨

7. Vrijednost prvih deset dana zu-l-hidždžeta

Uzvišeni Allah u suri el-Fedžr kaže:¨Tako mi zore i deset noći i parnih i neparnih.¨ Ibn Abbas komentarišući ove ajete veli: ¨Noći kojima se Uzvišeni Allah zaklinje su deset prvih noći zu-l-hidždžeta,¨ i parnih-šef'¨ je prvi dan Kurban bajrama, a ¨neparnih-vetr¨ je dan Arefata.¨ Uzvišeni Allah u suri el-Hadždž je rekao: ¨I da spominju Allahovo ime u poznatim danima.¨ Kod većine učenjaka poznati dani (ejjam ma'lumat) su prvi deset dana zu-l-hidždžeta. Iz hadisa koji bilježi Buharija saznajemo da su ovo Allahovi, dž.š., najdraži dani u kojima se čine dobra djela. Stoga bi ove dane trebalo provesti:

U zikru - spominjanju Allaha, dž.š. Imami Ahmed u svom Musnedu bilježi hadis: ¨Nema dana u kojima su djela velika i draga Allahu kao u ovih deset dana. Pa u njima mnogo činite tehlil (izgovor la ilahe illellah), i tekbir (Allahu ekber) i tahmid  (el-hamdu lillah).¨

U postu. Hazreti Hafsa je rekla: ¨Vjerovjesnik, a.s., bi postio devet prvih dana zu-l-hidždžeta, ašuru i tri dana od svakog mjeseca.

8. Vrijednost dana Arefata

U suri el-Burudž Allah, dž.š., veli: ¨Kunem se nebom sa sazvježđem, i obećanim danom, i onim koji će svjedočiti, i onim što će se svjedočiti.¨ Resullullah, a.s., je rekao: ¨Najvredniji dan kod Allaha je petak i on je šahid-onim koji će svjedočiti, a mešhud-onim što će se svjedočiti je dan Arefata, a el-jewmil-mew'ud  je kijametski dan.¨

Nagrada za post na dan Ašure je brisanje grijeha za proteklu godinu, a za post na dan Arefata za proteklu i sljedeću godinu. Vjerovjesnik, a.s., je rekao: ¨Nadam se da će post dana Ašure kod Allaha izbrisati grijehe za proteklu godinu.¨ A u drugom hadisu kaže: ¨Post na dan Arefata je kefaret za proteklu i iduću godinu, a post na dan Ašure je kefaret za proteklu godinu.¨ Islamski učenjaci to objašnjavaju činjenicom da je Ašura vezana za Musa, a.s., a Arefat za Muhammeda, a.s., pa mu je Allah, dž.š., tako ukazao veliku počast.

9. Dova na dan Arefata

Muhammed, a.s., bi na dan Arefata najviše učio sljedeću dovu:  

LA  ILAHE  ILLELLAH

(nema Boga osim Allaha) 

VAHDEHU  LA  ŠERIKE  LEHU

(On je Jedan, nema sudruga) 

LEHU-L-MULKU  VE  LEHU-L-HAMDU

(Njemu pripada sva vlast i On je svake hvale dostojan) 

BIJEDIHI-L-HAJRU

(U Njegovoj vlasti je svako dobro) 

VE HUVE ALA KULI ŠEJ'IN KADIR

(i On sve može)

4. O tekbiri-tešriku

            Tekbiri tešrik glasi: Allahu ekber, Allahu ekber, La ilahe illallahu vallahu ekber, Allahu ekber ve lillahil-hamd.

            Taj tekbir se uči, za vrijueme Bajrama poslije farza. Vadžib (obaveza) ga je učiti o Ebu Hanifi od sabaha Dana Arefata (9. zilhidžeta) do ikindije prvog dana Kurban bajrama, i to odmah iza farza koji se obavi u “pohvalu džematu” (dakle ne u džematu samih žena). To je vadžib za imama koji je mukim (prisutan, nije musafir-putnik) u gradu kao i muktediji pa ko on bio.

            Prema Ebu Jusufu i Muhammedu, ovaj tekbir je vadžib od sabaha Dana Arefata do ikindije četvrtog dana Bajrama, odmah iza farza, i to za svakoga ko ga klanja, mušku ili žensku, građaninu ili seljaku, mukimu ili musafiru. Ovo je mišljenje prihvaćeno, pa se po tome ljudi ravnaju i donose se fetve na temelju toga.  

Kurban

Kurban je vrsta ibadeta koja podrazumijeva žrtvu određene vrste životinja, brava i goveda u odredeno vrijeme s ciljem približavanja Allahu dž.š.
Ova vrsta ibadeta je vadžib, a ustanovljena je naredbom Kur'ana i Hadisa Božijeg Poslanika.
Uzvišeni veli: “Zaista smo ti mi dali najveće dobro, ovog i budućeg svijeta. Pa klanjaj svome Gospodaru i koli kurban. Zaista je onaj koji te mrzi bez spomena.” (El-Kevser, 1-3)
“Do Allaha neće stići njihovo meso ni njihova krv, nego će do njega stići vaša bogobojaznost. Tako vam ih je On potčinio da veličate Allaha zato što vas je uputio na Pravi put. I obraduj dobročinitelje.” (El-Hadždž, 27)
“Reci, Moja molitva, moj kurban, moj život i moja smrt pripadaju samo Allahu Gospodaru svjetova.” (El-En'am, 162)

Ebu Rafi, r.a., prenosi da je Božiji Poslanik a.s., kada bi kupovao kurban, tražio da izabere najljepšeg, a kada završi sa hutbom na Bajram, izabrao bi od dva kupljena kurbana jednog i sobom ga zaklao izgovarajući: "Bože, ovo je od mog čitavog ummeta, za svakog onog ko svjedoči da si Ti samo Jedan i ko svjedoči meni da sam prenio Objavu", a potom bi uzeo drugog i sobom ga zaklao izgovarajući: "Ovo je od Muhammeda i Muhammedove porodice."

Kada su upitali Poslanika, a.s., šta predstavljaju ovi kurbani, odgovorio je: "Sunnet vašeg oca Ibrahiam, a.s." Upitali su: "A šta mi od tih kurbana dobijemo?" Odgovorio je: "Za svaku dlaku kurbana piše vam se dobro djelo." Upitali su: "A šta ako je vuna?" "i za svaku dlaku vune piše vam se dobro djelo."
"Ko bude u mogućnosti da zakolje kurban, a to ne uradi neka se ne približava našem džematu."
"Neka niko ne kolje kurbana dok ne klanja bajram-namaz." (Buhari, Muslim)

Mudrost propisivanja kurbana

Ovom vrstom ibadeta postiže se:
a) udovoljenje Božijoj naredbi, odnosno slijeđenje prakse Božijeg Poslanika;
b) oživljavanje prakse Ibrahima, a.s., i sjećanje na njegovu spremnost da žrtvuje ono što najviše voli, sina Ismaila, kao i spremnost Ismaila, a.s., da žrtvuje najviše što ima, život;
c) socijalno zbrinjavanje ugroženih u islamskoj zajednici, briga prema njima da se bajramski dani provedu u potpunoj sreći i zadovoljstvu, kao i povezivanje i učvršćivanje odnosa unutar rodbinskih i prijateljskih krugova;
d) zahvala Allahu, dž.š., na opskrbi i blagodatima kojima nas je počastio.

Vrste kurbana

Postoje više vrsta kurbana, i to:
- redovni kurban koji se kolje svake godine, o ovoj vrsti kurbana se govori u daljem tekstu;
- zavjetni kurban, koji se kolje nakon ispunjenja datog zavjeta, kao naprimjer: "Zaklat ću kurban ako mi projekat uspije"; nakon što je projekat uspio, dužnost je ispuniti zavjet i zaklati kurban, ova vrsta kurbana se mora u potpunosti podijeliti;
- kurban po oporuci, što znači ako jedan ili oba roditelja ostave u emanet svojoj djeci ili se u testamentu vakifa spominje da se za njeg nakon smrti kolje kurban, ova vrsta kurbana se također u potpunosti dijeli;
- kurban koji se kolje u sklopu propisa nijjeta hadža, temetu', kiran (hedjun).

Ko je obavezan klati kurban

Zekat i kurban su dvije islamske obaveze koje muslimani ne samo da slabo poznaju, nego ih vrlo malo prakticiraju. Prema islamskim propisima, svaki musliman i muslimanka koji posjeduju određenu količinu imovine (nisab) na dan Bajrama dužni su da godišnje kolju kurban.

Šta se može zaklali kao kurban

Kurban može biti goveče, vo, bik ili krava, bravče, ovan, ovca, koza ili jarac. Za goveče je uvjet da je napunilo dvije godine. U ovu vrstu kurbana može se udružiti do sedam osoba pod uvjetom da su svi zanijjetili kurban, dok bravče ne smije biti mlađe od godinu dana, osim ako po izgledu, veličini i težini odgovara onom od godinu dana. U svakom slučaju, prilikom kupovine i odabira treba paziti da kurban nema određenih nedostataka i mahana.
Za kurban se ne može zaklati brave ili goveče koje ima jednu od sljedećih fizičkih mahana:
- ako je slijepo u oba ili u samo jedno oko,
- ako je hromo i mršavo da ne može doći na mesto klanja,
- ako mu je obrezano pola uha i repa, ali ako je rođeno zakržljalih ušiju ili repa - može,
- ako je odbijen rog tako da povređuje moždani živac,
- ako je bolesno da neće preživjeti,
- ako je polomljenih zuba ili odsječenog vimena da ne može hraniti mladunče.

El-Bera ibni Ajib, r.a., prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: " Četvero nije dopušteno klati za kurban: ćoravu životinju čija je sljepoća jasna, bolesnu životinju čija je bolest jasna, hromu životinju čija je hromost jasna i životinju slomljene kosti na koju se ne može oslanjati."
Alija, r.a., prenosi da je Poslanik, a.s., zabranio da kurban bude oštećenog uha, slomljenog roga više od četvrtine ili da nema veći dio uha ili roga.
Ako nakon kupovine primijeti jedan od spomenutih nedostataka vjernik je dužan da kurban zamijeni, ako pak nije u mogućnisti zbog siromaštva i takav kurban je valjan.

Vrijeme klanja kurbana

Vrijeme klanja kurbana počinje nakon klanjanja bajram-namaza i traje do pred zalazak Sunca trećeg dana Bajrama.
Muhammed, a.s., veli: "Ko zakolje kurban prije bajram-namaza, onda je to samo meso koje je podijelio svojoj porodici." (Buhari)
Džundub ibni Sufjan je rekao: "Jednom prilikom sam klanjao bajram namaz za Poslanikom i kada je završio namaz, vidio je nekoliko zaklanih kurbana, pa je rekao: 'Ko je zaklao kurban prije namaza, neka sada zakolje drugi, a ko nije, neka sada kolje u ime Allaha." (Buhari)

Način klanja kurbana

Ranije smo kazali da je kurban vrsta ibadeta, pa je stoga neophodno da onaj ko kolje kuban to lično uradi, kao i sve ostale vrste ibadeta.To je praksa Božijeg Poslanika, i on je lično klao kurban za sebe, porodicu i cijeli Ummet.
Džabir prenosi: "Kada bi Muhammed, a.s., klanjao bajram-namaz, tada bi proučio hutbu, odmah bi naredio da se dovedu njegovi kurbani, koje bi zaklao izgovarajući:
'U ime Allaha, Allah je najveći! Ovo je kurban za mene i za onog od niojih sljedbenika koji nije kurban zaklao."'
Aiša, r.a., prenosi kako je Poslanik, a.s., klao kurban: "Muhammed, a.s., bi naredio da mu se dovede kurban na mjesto gdje će ga zaklati. Kada mu je doveden rogat ovan, crnih nogu i ispod trbuha, crnih očiju, zatražio je da mu donesu oštar nož. Nakon toga bi povalio ovna i izgovarao: 'U ime Allaha, Bože, Ti primi ovaj ibadet od Muhammeda, njegove porodice i svih sljedbenika."

Lijepo je prilikom klanja kurbanu povezati noge, povaliti ga na lijevu stranu i okrenuti prema Kibli, naoštriti nož i obazrivo postupati. Poslanik je govorio: "Allah je naredio da se čini dobročinstvo prema svakom i svačemu, ako se nečemu oduzima život, činite to na obazriv način, ako koljete kurban, koljite ga pažljivo. Naoštrite dobro svoje noževe, olakšajte kurbanu i ne mučite ga." (Muslim)
Najbolje je da čovjek svojom rukom izvrši klanje, a ako nije vičan tom poslu ili se boji, to će povjeriti stručnoj i pobožnoj osobi. Svakako da će biti prisutan prilikom izvršavanja tog čina. Poslanik, a.s., rekao je kćerki Fatimi: "Idi i prisustvuj klanju svoga kurbana, sa svakom njegovom kapi krvi bit će ti oprošten svaki grijeh koji si počinila!"
Prilikom klanja treba paziti da se oštrim nožem presijeku dvije glavne krvne žile, dušnik i grkljan.
Ebu Davud prenosi da je Poslanik, a.s., prije klanja kurbana klanjao dva rekata nafila-namaza.

Podjela kurbanskog mesa

U ovoj vrsti ibadeta ogleda se i socijalni momenat, njime se želi pomodi ugroženo stanovništvo u danima opće radosti i raspoloženja.
Uzvišeni veli: “Da bi koristi imali i da bi u određene dane prilikom klanja kurbana, kojim ih je Allah opskrbio, Njegovo ime spominjali. Jedite meso njihovo, a nahranite siromaha gladnog.” (El-Hadždž, 28)
Poslanik, a.s., veli: "Jedite od kurbana, zadržite za sebe i podjelite sadaku." (Muslim)
U prethodnom ajetu i hadisu navodi se određena količina koja se zadržava za sebe i porodicu, kao i količina koja se dijeli. Meso od ove vrste kurbana se dijeli na tri dijela: jedna trećina porodici, druga trećina prijateljima i ostatak ugroženim i potrebitim.

Ibni Abbas prenosi da je Poslanik, a.s., rekao: "Trećinom neka čovjek nahrani svoju porodicu, drugom trećinom neka nahrani svoje komšije i neka treću trećinu podijeli potrebitima, na taj dan."
"Jedite, nahranite druge i ostavite što pretekne." (Buhari, Muslim)
Dopušteno je podijeliti cijeli kurban, u nuždi dopušteno ga je zadržati cijelog, all nije dopušteno prodati ništa od njega.
 

KRATKA UPUTA ZA USPJESNO OBAVLJANJE HADzDz  (MEDICINSKI SAVJETI)

 

Kratki savjeti za nase buduce hadzije

 

                 - Onaj koji zeli da izvrsi peti islamski sart - Hadz, da hodocasti Kabu, te da mu Hadz bude primljen kod Allaha dz. s. i boravak na svetim mjestima bude prijatan i neometan bilo kakvim neprijatnostima, mora pored ostalog voditi racuna o sljedecem: ;

                 -Ako ste srcani bolesnik, seceras ili bolujete od bilo koje druge (hronicne) bolesti, posavjetujte se sa svojim ljekarom o prilagodzavanju lijecenja (terapije koju vec primate) novim uslovima. Pozeljno bi bilo da vam ljekar napise vasu dijagnozu i terapiju koju koristite, kako bi ljekari koji vas prate na putovanju ili bilo koji drugi ljekar cija vam pomoc moze zatrebati, imali tacan uvid u vase zdrastveno stanje. Takodze obavezno ponesite lijekove koje trosite u potrebnoj kolicini i u orginalnom pakovanju (u kutiji sa odstampanim upustvom). ;

             - Prije putovanja potrebno je vakcinisati se protiv kolere i meningitisa petnaest dana prije polaska i primiti odgovarajuce tablete (hemoprofilaksa) protiv malarije. O vakcinisanju brine se organizator Hadza. Potvrda urednog vakcinisanja je zuti karton ;

                 -Tokom putovanja izbjegavajte piti vodu s cesme (po hotelima, javnim cesmama) i na ovom putovanju koristite ikljucivo ambalaziranu vodu i vodu iz automata koji se nalaze po ulicama, u dzamijama i hotelima Meke i Medine ;

      U Saudijskoj Arabiji je suha sutropska klima sa temperaturom do 50 stepeni. Jednom rijekuje vas nesnosna vrucina.  

              -Da biste je sto lakse podnijeli preporucuje se: ;

      * Postepena aklimatizacija na sve visu temperaturu, u toku najmanje 7 dana (za one koji putuju kopnom ili morem), dok ostalim savjetujemo nosenje sto toplije odjece do polaska ;

     * Nosenje pamucne odjece, po mogucnosti deblje i bijele boje da bi se umanjilo prodiranje toplotnih suncevi zracma i sprecava direktno zagrijevanje organizma i da bi se znoj sa povrsine tijela mogao nesmetano da isparava ;

      * Nosenje kozne ili platnene obuce sa koznim dzonom, sto otvorenije, kako bi koza stopala mogla odavati suvisnu toplotu. Kozna obuca ne prenosi toplotu, i tako sprijecava dodatno zagrijevanje, sto nije slucaj sa obcuom od vjestackih materijala (skaj, guma, plastika) jer nosenje plasticne obuce moze dovesti do ostecenja koze usljed njenog pregrijavanja ;

    *  Pijenje toplih napitaka kao sto je crni caj koji ne samo da smanjuje osjecaj zedzi vec i otklanja glavobolju i malaksalost koji su posljedica snizenog krvnog pritiska usljed sirenja krvnih sudova u uslovima visoke temperature ;

       *   Pijenje prirodnih sokova bez dodataka leda (u Meki i Medini postoji bezbroj mjesta gdje mozete kupiti sok od voca koje vam cijede pred vasim ocima ;

     *  Pijenje vode koja nije hladna i sa obaveznim dodatkom soli (znojenjem se zajedno sa vodom gubi i so sto dovodi do misicne malaksalosti, pada krvnog pritiska, poremecaja srcanog ritma). ;

       NIKAKO NE PIJTE HLADNE NAPITKE! Za pregrijan i oznojen organizam to pravi sok i neminovno dovodi do upale disajnih puteva, pluca ili stomaka uz povisenu temperaturu i ostale neprijatnosti ;

      * Jedite sto laganiju hranu, kao sto je: riba, kiselo mlijeko, pirinac, hurme, voce i povrce. Hrana na koju smo navikli, sa dosta mesa, masnoca i secera tesko je svarljiva i visoko je kaloricna, sto bi dodatno opteretilo vas organizam. ;

     *   Ne krecite se po suncu bez potrebe, a ako vec morate, zastitite se mahramom (u danima kada je dozvoljeno pokrivanje glave), ili suncobranom ;

     OPREZNO KORISTITE RASHLADNE UREDZAJE! Savjetujemo vam da ih koristite samo s vremena na vrijeme. Najbolje je da su stalno ukljuceni sa minimalnim hladzenjem, tako da snize teperaturu na 10 - 15 stepeni u odnosu na vanjsku. Nikada ih ne ukljucujte kad tek docete s vana (oznojeni i ugrijani) jer naglo rashladzivanje dovodi do nahlade, promjene krvnog pritiska, nesvjestice i niza drugih poremecaja. Takodze obavezno ih iskljucite kada podzete na spavanje. Preporucujemo vam koristenje ventilatora koji su daleko bolji i bezopasniji po zdravlje ;

      Ne zaboravite imati sa sobom kartice sa imenom i prezimenom,br tel od agencije sa kojojm idete na Hadzdz , drzavljanstvom, adresom hotela u kojem ste odsjeli, krvnom grupom i dijagnozom (posebno ako ste alergicni na neki od lijekova)