Ime i prezime Džemal (alias Džemaludin) LATIĆ
E-mail adresa i kontakt telefon dzemal.latic@fin.batel: +387 33 232 - 982

fax: +387 33 232 - 981
Mesto i godina rođenja Rođen je u Pridvorcima kod Gornjeg Vakufa 1957.g.
Obrazovanje Završio Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu, zatim Fakultet islamskih nauka u Sarajevu i Filozofski fakulet (Odsjek jugoslavenskih književnosti i srpskohrvatskog/hrvatskosrpskog jezika kao i prvi stepen na Odsjeku za filozofiju i svjetsku književnost).

Magistrirao na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Odsjek svjetske književnosti).

Doktorirao na Fakultetu islamskih nauka 1999. g. o temi «Stil kur'anskoga izraza».
 
Sadašnja pozicija na FIN-a Docent na katedri tefsira
Predmeti na kojima je angažovan Tefsir (komentar) Kur'ana
Predavačke aktivnosti u drugim
institucijama u zemlji i inostranstvu
Predaje tefsir na Islamskoj pedagoškoj akademiji u Novom Pazaru, te teoriju književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u N. Pazaru.
Kretanje u karijeri Zbog islamskih aktivnosti i političkih ideja komunistički režim ga uhapsio 1983.g. i u poznatom sarajevskom procesu protiv muslimanskih intelektualaca osudio na 6,5 godina zatvora. Oslobođen na intervenciju Međunarodnog PEN-centra 1986.g. Po izlasku iz zatvora bio zamjenik glavnog urednika «Preporoda», islamskih informativnih novina, a pokrenuo je i sedmične listove «Muslimanski glas» i «Ljiljan», čiji je glavni urednik bio od 1990. do 1994.g.
Dugogodišnji politički saradnik predsjednika Stranke demokratske akcije i Predsjedništva Bosne i Hercegovine, rahm. Alije Izetbegovića, s kojim je pokrenuo Bošnjačku radio-televiziju. Član je Društva pisaca Bosne i Hercegovine i Svjetskog društva muslimanskih pisaca sa sjedištem u Rijadu.
Poznavanje stranih jezika Arapski i engleski jezik

 

Odlikovanja i nagrade Dobitnik je slijedećih književnih nagrada: Starješinstva Islamske zajednice u Republici Bosni i Hercegovini, Slova Gorčina u Stocu 1979.g, Trebinjskih večeri poezije 1980.g., Društva pisaca Bosne i Hercegovine 1991.g., te studentske nagrade «Hasan Kikić».
Objavio je slijedeće knjige:

- Stil kur'anskoga izraza (doktorska disertacija), El-Kalem, Sarajevo, 2001.
- Islam i svjetske religije, I i II, El-Kalem, Sarajevo, 2000.

zbirke poezije:

- Mejtaš i vodica, V. Masleša, Sarajevo, 1980.
- Amberom ti cvali puti (poema), El-Kalem, Sarajevo, 1980. (dva izdanja)
- Dome Davudov, Svjelost, Sarajevo, 1990. (tri izdanja; treće pod naslovom Moj Ummete )
- Srebrena česma, V. Masleša, Sarajevo, 1991. (četiri izdanja)
- Škripa vratnica, Bosančica-print – Signum, Sarajevo-Zagreb, 2000.
- Srebrenički inferno, Bosančica-print, Sarajevo, 2001. (dva izdanja)
- Ja sam tavus ašikane – Divan ilahija i kasida, Bosančica-print, Sarajevo,2003.
- Šejtanija (dramatizirana bajka), Bosančica-print, Sarajevo, 2003.

prijevode:

- Halal i haram u islamu šejha Jusufa Qaredawija ( s arapskog jezika, zajedno sa muftijom mostarskim Sejid-ef. Smajkićem), Ljiljan, Sarajevo, 1997.
- Tematski tefsir kur'anskih sura šejha Muhammeda el-Gazalija ( s arapskog jezika, zajedno sa prof. Zahidom Mujkanovićem), Obzorja, Sarajevo, 2003.
- Islam i sekularizam Syeda Muhammada Naqiba al-Attasa ( s engleskog jezika), Bosančica-print, Sarajevo, 2003.

Zastupljen u svim antologijama i pregledima bosanskohercegovačke i bošnjačke poezije i u antologiji bošnjačke priče za djecu. Pojedini ciklusi pjesama prevedeni su mu na arapski, turski, engleski, francuski i italijanski jezik, zbirka Moj Ummete prevedena je na albanski jezik pod naslovom Ummeti im (Skopje, 1998), a Srebrenički inferno se upravo prevodi na turski jezik.

U pripremi su mu knjiga drama i studija Jezik Kur'ana.
Stil kur'anskoga izraza je prva knjiga na bosanskom jeziku koja se, na širok i naučno utemeljen i pregledan način, bavi poznatom tefsirskom temom nadnaravnosti Kur'ana (i'džazu'l-Qur'an). Osim uvoda, u kome je autor dao pregled djela i autora iz Bosne koji su o ovoj temi pisali na arapskom i turskom jeziku, ova studija sadrži terminologiju i pregled najvažnijih teorija o i'džazu u historiji tefsirke nauke, a u njenom središtu je istraživanje kur'anskog stila na fonetskoj, semantičkoj, morfološkoj i sintaksičkoj ravni.
Završetak knjige posvećen je stilističkoj analizi karakterističnih sura.

Islam i svjetske religije je dvotomno djelo koje je rađeno za potrebe učenika nastavnika vjeronauke u srednjim školama. U njemu su komparativno i zasebno obrađene najvažnije zajednčke teme svih monoteističkh religija kao i historijski razvoj i pregled najvažnijih religija Svijeta. U drugom dijelu obje knjige data je hrestomatija tekstova najpoznatijih muslimanskih, kršćanskih, jevrejskih i hinduističkih svetih knjiga i autora.

 
   
 
   
Mejtaš i vodica – zbirka poezije koja je promovirala pjesnika neobičnog, arhaičnog jezika, drevne bosanske ikavice, zapitanog pred iskonskim pitanjima čovjekove egzistencije.
   
  Amberom ti cvali puti - poema o Hidžri, namijenjena djeci, data u dramskoj formi. 
   
Dome Davudov – zbirka poezije u kojoj pjesnik, nakon deset godina prisilne šutnje, nastavlja da piše u svome prepoznatljivom stilu u kome traga za drevnim formama ( rubaije, npr.), ali se i «poigrava» svim značajnijim formama moderne poezije na Zapadu. Posebno je interesantan ciklus iz tzv. književne logorologije «Pjesnik pamti» inspirisan pjesništvom poljskog nobelovca Czeslawa Milosza ( Česlava Miloša) u kome su objavljene pjesme ovog pjesnika iz zatvora. «Dom Davudov» je, naravno, kur'anska sintagma, a u ovoj zbirci funkcionira kao metafora za Bosnu, zemlju različitih kultura i naroda. 
   
Srebrena česma – zbirka poezije za djecu, za koju su književni kritičari rekli da je «najmuslimanskija u cjelokupnom bh. stvaralaštvu ove vrste.»
   
Škripa vratnica – najzahtjevnija, najšira i najozbiljnija velika zbirka Džemaludina Latića u kojoj ovaj pjesnik sabire sufijsko, političko, uzničko… iskustvo, ali i piše u najraznovrsnijim formama istočnjačke klasične i zapadnoevropske moderne poezije. «Himne Čistog prijatelja» je ciklus ibrahimovskog iskustva, u kome pjesnik otkriva najdublju vlastitu vjeru i sučeljava se sa totalitarizmom i politeizmom XX. stoljeća.
   
Srebrenički inferno – poema od devetanaest pjevanja ispjevana u tercinama, svojevrsno «pismo Danteu iz Bosne» koji je – kao što je poznato – svoju Božanstvenu komediju također ispjevao u tercinama. Ovu poemu pjesnik je ispisao potresen tragedijom u Srebrenici, koja je za njega «simbol stradanja muslimana na Balkanu». Glavni lik je Neznana Bošnjanka, bosanska muslimanka kojoj su srpski četnici ubili sina i muža, silovali kćer i odveli je u nepoznatom pravcu, koja je zatim i sama doživjela silovanje i prošla kroz brojne logore za silovanja bosanskih muslimanki i, na kraju, proživjela kalvaiju Srebrenice. U posljednjem poglavlju ona se, kao prognanica, nađe u Raveni, gradu u kome je sahranjen Dante Aligieri, najveći pjesnik Evrope, i u kome se odvija dvadesetstoljetni disput između islama i kršćanstva.
Poznati bošnjački kompozitor Đelo Jusić napisao je potresnu muziku insprisan ovom poemom. Oratorij Srebrenički inferno 2003. g. izveden je u Potočarima, mjestu u kome se sahranjuju zemni ostaci više hiljada žrtava srebreničke tragedije. Taj oratorij je uvršten u program koji će se svake godine izvoditi pokraj potočarskog spomen-mezarja i na Dan genocida nad srebreničkim muslimanima. 
   
Ja sam tavus ašikane – prvi divan ilahija i kasida na bosanskom jeziku nakon 12o godina (kada je svoj Divan objavio sarajevski pjesnik Fadil-paša Šerifović). Latićeve ilahije i kaside, u muzičkoj obradi, izvode se širom Bosne i Hercegovine i svuda gdje žive Bošnjaci, a promovirane su i u Turskoj, Maleziji, Iranu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Maroku… Osim tahlila i na't-i šerifa, ovaj divan sadrži i pjesnikove gazele, tahmise, rubaije… i preko stotinu ilahija i kasida u čast Allaha, dž.š., i Njegova posljednjeg poslanika Muhammeda, s.a.w.s. 
   
  Šejtanija – dramatizirana bošnjačka bajka; jedinstvena drama tzv. pučkog teatra s motivima crpljenim iz bošnjačkih legendi.
   
Halal i haram u islamu – djelo jednog od najpoznatijih mudžtehida našeg doba šejha Jusufa Qaredawija pisano ciljano za muslimane koji žive na Zapadu. Obrađuje najaktualnija pitanja s kojima se susreću savremeni muslimani i pruža autentična obrazloženja šeriatskih propisa o tim pitanjima.
   
Tematski tefsir kur'anskih sura – jedan od najpoznatijih tefsira u Svijetu Islama skraja XX. st. ispisan rukom šejha Muhammeda el-Gazalija. On se razlikuje od ranijih tematskih tefsira po tome što njegov autor ovdje kao «temu» uzima suru datu u njezinom organskom jedinstvu. Ova vrsta tefsira – pa i ovo djelo – prema mišljenju najpozvanijih tumača Allahove Knjige, bit će – ili već jeste – tefsir budućnosti.
   
Islam i sekularizam – filozofsko djelo jednog od najvećih mislilaca današnjice, Syeda Muhammada Naquiba al-Attasa, idejnog utemeljitelja prvog islamskog univerziteta. Predgovor je napisao akademik Enes Karić, a pogovor prevodilac koji se zalaže za osnivanje islamskog univerziteta u Sarajevu – na temelju ideja Muhammeda el- Attasa. Ovo djelo je, inače, iniciralo tri međunarodne konferencije muslimanskih zemalja posvećene obrazovanju i smatra se jednom od najboljih naučnih referenci kada je riječ o gorućem i globalnom procesu sekularizacije.
   
uzeto sa stranice FIN-a