Omladina Islamskog kulturnog centra u okviru Omladinskog kruga, pokrenula je seriju predavanja i drugih aktivnosti s ciljem okupljanja i medjusobnog druzenja omladine. Predavanja se odrzavaju svakog drugog petka.

 Prvo predavanje (25.05.2001) pratio je znacajan broj omladine, sa zanimljivim sadrzajem i vrlo retoricki privlacnim izlaganjem Mustafic Tarika. U programu je ucestvovao i hor Islamskog kulturnog centra .

08.06.2001 prikazan je dokumentarni film o drogama i negativnim zdrastvenim i drustvenim poslijedicama upotrebe droga.

Svi omladinci i omladinke su srdacno pozvani da uzmu ucesca u ovim aktivnostima Islamskog omladinskog kruga u Berlinu.


Pocetna strana

http://www.ikc-berlin.de
08.06.2001
1999 - 2001