Islam i zakon
Nedavno je odrzano javno predavanje na temu Islam i zakon u prostorijama Katolicke akademije u Berlinu na kojem su prisustvovali i predstavnici Islamskog kulturnog centra Berlin. Organizator ovog skupa, a ujedno i predsjedavajuci hriscansko-muslimanskog foruma prof. dr. Christian
W. Troll SJ je uzeo uvodnu rijec i predstavio pozvane goste iz oblasti sociologije, prava i teologije. Medju njima dr. jur. Hayrullah Özcan, Köln, dr. Heiner Bielfeld, docent filozofije na univerzitetu Bremen i gosp. Rauf Büschera, advokat iz Duisburga.
Glavna tema i polaziste ovog javnog izlaganja je pitanje povezanosti islama i seriata sa njemackim ustavom i zakonom.
Ovaj naizgled proturijecni dijalog je nasao dosada malo paznje u javnom i politickom zivotu njemackog drustva, a predstavlja zasigurno jednu od predstojecih diskutabilnih polemika.
Zbog toga hriscansko-islamski forum nastoji svojim aktivnostima i nastojanjima da blize pristupi ovoj problematici, koja svakim danom nailazi na sve veci eho i trazi svoje objasnjenje. Pitanja, kao priznanje islamskih organizacija, nosenje marame u skolama i javnim institucijama stoje u prvom planu.
S druge strane postoji i neskriveni strah i nepovjerenje njemackog stanovnistva od postepenog mijenjanja njemackog prava u pravcu seriata. Ova i slicna pitanja trebala bi da se tematiziraju na ovom skupu od strane pozvanih gostiju, koji treba da predstavlja jedan kompendij.

Pored izlaganja dr. Hayrullaha Özcana, posebni osvrt na pitanje islama i zakona dao je gosp. Rauf Büscher,  Pravo islama i zivotno ostvarenje muslimana u dijaspori. Gosp. Büscher je govorio o pravima i obavezama pojedinca u islama  kako u okviru familije, tako i okviru dzemata, zatim o judikaturi tj. nacinu i praksi rjesavanja sudskih rjesenja po seriatu, a to znaci na osnovima kur' anskih ajeta, koji eksplicitno i implicitno daju upute  o nacinu rjesavanja, tj donosenja suda u odredjenim situacijima i momentima. 
Nadalje je gosp. Büscher istakao znacenje i doprinos islamskih mislioca kao npr. velikog El Gazalija za pravni razvoj seriata. 
Sta predstavlja sura, a sta emir, kao osoba koja donosi krajnju odluku, ali tek nakon savjetovanja. Kako se treba odnositi prema nevjernicima po islamskim propisima (ovdje se ne misli na zidove i hriscane) vec na mnogobozce (sirk) i ljude koji nijecu Boga (ateisti). 
Odgovore nalazimo u Kur'anu, a odnos prema nevjernicima je jasno dat u suri Al-Kafirun, posebno zadnjim ajetima:
"Lekum dinukum ve lije din"

"Vama (pripada) vasa vjera, a meni moja vjera".

Ovo je bio samo kratki sadrzaj sa ovog javnog izlaganja, koji predstavlja jedan vid komaparacije islama i islamskih propisa sa zapadnim nacinom uredjenja drustva. 
Kao zakljucak svoga predavanja gosp. Büschera je naveo neophodnost temeljitijeg pristupa seriatu, koji treba da razvije i ustanovi norme shodne izazovima danasnjeg vremena.
http://www.ikc-berlin.de
06.10.2000
© 1999 - 2000