Predavanje gos. Emila Pasalica islamskog pedagoga, na temu odgoj djece u islamhu.