Fotografski snimci jednog od iftara priredjen od Ikc-a u Berlinu.