DAN DŽAMIJA - 7. Maj 2007 (17. rebiu-l-ahir 1428. godine po hidžri)

Ferhadija

U Islamskoj zajednici se 7. maj tradicionalno obilježava kao Dan džamija.

    Tog dana 1993. godine srušena je čuvena Ferhadija-džamija u Banjoj  Luci.

    U toku agresije na BiH srušeno je: 614 džamija, 218 mesdžida, 69 mekteba, 4 tekije, 37 turbeta i 405 drugih vakufskih objekata.

    Datum rušenja Ferhadije-džamije u Banjoj Luci Islamska zajednica je odlukom Rijaseta uzela kao "Dan džamija" u Bosni i Hercegovini. Ovaj datum na odgovarajući način se obilježava već 11 godina. Tako je ove godine.reporučeno  svim hatibima  da 4. maja, odnosno  17. rebi‘u-l-ahira 1428. h. godine u svojim hutbama najave sergiju za obnavljanje:

    Vidorijske džamije u Bosanskom Novom i Džamije "Tekija" u Bosanskoj Gradišci.

    Ferhat-pašina džamija, sagrađena 1579. godine, je centralni objekat u Banja Luci i jedno je od najuspješnijih arhitektonskih ostvarenja bosanske arhitekture, XVI vijeka. Džamija je dimenzija 18 m. X 14 m., vrh kupole je visok 18 m., a munara 43 m.. Ferhadija je 1950. godine uvrštena u kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine, a potom je uvrštena na listu spomenika svjetske baštine pri UNESCO-u. Džamija je djelimično uništena ekplozivom detoniranim 7. maja 1993. godine od strane srpskih zločinaca. Nakon prvog rušenja, vlasti Republike Srpske su organizovale potpuno rušenje i čišćenje terena na kojem se nalazio cjelokupni kompleks džamije. Ostaci ruševina su odvezeni na gradsku deponiju. Kratko nakon rušenja Ferhadije, srušena je i obližnja sahat-kula. Ferhadija je bila jedna od 16 Banjalučkih džamija, koje su tokom agresije na RBiH od 1992. - 1995. godine, do temelja porušene.

U tabeli ispod vidimo pregled srušenih objekata Islamske zajednice u periodu 1992.-1995.g.:

Vjerski objekt
Prije rata
Unisteno
Osteceno
Ukupno
Dzamija 1144 614 (53,7%) 307 (26,8%) 921 (80,5%)
Mesdzid 557 218 (39,1%) 41 (7,4%) 259 (46,5%)
Mekteb 954 69 (7,2%) 18 (1,9%) 87 (9,1%)
Tekija 15 4 (26,7%) 5 (33,3%) 9 (60,0%)
Vakufski objekti 1425 405 (28,4%) 149 (10,5%) 554 (38,9%)
Turbe 90 37 (41,1%) 7 (7,8%) 44 (48,9%)
Sveukupno: 4185 1347 (32.%) 527 (12,6%) 1874 (44,8%)