Poštovani,

 

Centralna izborna komisija je u procesu slanja formulara za registraciju za oktobarske izbore svim građanima u dijaspori.

 

 MOLIMO VAS da bez oklijevanja iste popunite i pošaljete nazad kako bi vaša registracija bila potpuna i važeća.

 

Nemojte dozvoliti da nam i ovi izbori prođu bez našeg učešća na njima. 

 

DIJASPORA može odlučiti sudbinu BiH, naročito u manjem entitetu odakle je većina sadašnje BiH dijaspore protjerana za vrijeme agresije!

 

VAŠ glas može osigurati stabilnost u BiH, Vaš glas može izmjeniti strukturu vlasti u BiH (na svim nivoima), Vaš glas može i mora doprinjeti boljitku naše domovine i građana u BiH. 

 

 

Poruka iz Centralne izborne komisije:

 

Poštovani,

 

U prilogu Vam dostavljamo

 

Upis birača u Centralni birački spisak je kontinuirani proces. Da bi drzavljanin  BiH koji borave u inostranstvu bio upisan za glasanje izvan BiH za predstojece Lokalne izbore 2008. godine neophodno je da obrazac prijave  sa odgovarajucim dokazima dostavi  u Centralnu izbornu  komisiju BiH  najkasnije do 22. 07. 2008. godine  


Popunjenu  i potpisanu prijavu možete poslati putem pošte na adresu:

Izbori u Bosni i Hercegovini

Poštanski pretinac 451

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Putem faksa na sljedeće brojeve:    

+387 33 251 333  i  +387 33 251 334 

ili elektronskim putem na e-mail:                                               

prijavapp@izbori.ba

 

Prilikom popunjavanja prijave obavezno označite da li želite glasati u DKP BiH ili putem pošte.
 
Za sve informacije se možete obratiti Centralnoj izbornoj komisiji BiH na

tel/fax +387 33 251 332  i  +387 33 251 333 ili e-mail adresu: info@izbori.ba

 

 

REGISTRUJTE SE, ZATIM GLASAJTE, GLASATE ZA SEBE I SVOJE!