I ne recite za one koji su na Allahovu putu poginuli: "Mrtvi su!" Ne, oni su živi, ali vi to ne znate“! ( Kur´an, El-Bekare 154 )

Allahov poslanik Muhammed s.a.v.s. je rekao: - Uzvišeni Allah je dao šehidima pet časti, koje nije nije dao ni vjerovjesnicima, pa čak ni meni samome:
- prvo, svi vjerovjesnici kaže Alejhisselam umrli su tako što im je Melek smrti uzeo dušu, dok šehidi umiru tako to im Allah izravno i Svojom moći i miloću uzima dušu;
- drugo, svi vjerovjesnici su ogasuljeni nakon smrti, kao što ću i ja biti ogasuljen, dok se šehidi ne gasule (kupaju), jer oni nemaju potrebe za dunjalučkom vodom;
- treće, svi vjerovjesnici su bili obućeni u čefine i ja ću biti obućen, dok se šehidi ne oblaće u ćefine;
- četvrto, kad umru, za vjerovjesnike kaže se da su mrtvi, dok se za šehide kaže da su živi;
- i peto, vjerovjesnicima se daje pravo šefa´ata na Sudnjem danu, to će i meni biti data samo na taj dan, dok šehidi imaju pravo na šefa´at svaki dan za one za koje oni traže šefa´at.
(Hadis)

Neću, ne daj Bože, ja ne dam! Ne dam ja moje avlije. Zar da ja za dva i po miliona maraka prodam kosti deset hiljada naših ljudi pobijenih u Srebrenici; zar da ja za ta dva i po miliona zločinačkih maraka prodam kosti moga rahmetli Šaćira, koga su oni ubili; zar da im prodam kosti moga rahmetli svekra, koji je mome Šaćiru ostavio u amanet da Orlovićki imetak čuva k'o oči u glavi; zar da im prodam kosti desetine generacija Orlovića koji su stoljećima ukopavani u toj zemlji, e, neću, ne dam!?“ (Fata Orlović)