Pregled Umjesto uvoda Forum žena IKBa,
Bosanska dopunska škola
Aktivnosti pojedinih segmenata IKBa

Kompletan bilten kao PDF