NAŠI JETIMI ,  AH ,  NAŠI  JETIMI  !

Allah dž.š. kaže o jetimu u Kur´anu:
"I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte! A roditeljima dobročinstvo činite, i rođacima, i jetimima, i siromasima, i komšijama bližnjim,

i komšijama daljnjim, i prijateljima, i putnicima - namjernicima, i onima koji su

u vašem posjedu. Allah, zaista, ne voli one koji se ohole i hvališu." (En-Nisa', 36.)
"Vi pažnju jetimu ne ukazujete."
(El-Fedžr, 17.) "Zato jetima ne ucvili !" (Ed-Duha,9.)

"Znaš li ti onoga koji onaj svijet poriče? Pa to je onaj koji grubo odbija jetima."(El-Ma'un,1.-2.)

 

Kaže Allahov poslanik Muhammed, s.a.v.s., o jetimu u hadisu:

"Želiš li da ti srce bude blago i da ostvariš svoje želje? Budi milostiv prema jetimu, pomiluj ga po glavi i nahrani onim čime se ti hraniš: srce će ti biti blago i svaka

će ti se želja ispuniti." (Hadis bilježi Bejheki.)
"Allahu je najdraži ona porodica koja se brine o jetimu."
(Hadis prenosi Ebu Umame.)

 

   

P R I JA T E LJ U

Prijatelju, što ti duša već dugo
Obalama tuđeg grada luta,
Hoćeš li mi reći,
Kakva ti je nevolja što te nosi,
Čija se škripa u noći prolama,
A jutrom ruke u nemoći kamene?

Ako mi kažeš, učinit ću
Da se s večeri sjetiš svega onog ponositog,
Što dotrajava tamo, gdje želiš da si,
Učinit ću, da te tvoji šimširi,
Sokaci , avlije i akšami,
Ponovo zagrle i nijemim poljupcima dlanova
Uljuljkaju svoje i tvoje tuge.

Ako se s večeri sjetiš koliko JETIMA,
Tih, pokatkad, posustalih ptica,
Čezne da se u svakom svom uzletu
Napiju vode sa svog izvora,
Zakrile nade u svom gnijezdu.

A ruke i riječi su im suhe i zglobovite,
Ogoljene poput skeleta onih koje su voljeli.
Prijatelju, oni trebaju tvoje riječi,
Da im postanu kočije, satkane od zvijezda.

Tvoje dobrote da ih vjerno upletu
Iz srca lahoraste želje i dovezu u noći Bajrama.
Nedaj da im se duša spotiče o pragove tuđih bogomolja,
Ni sami da se vraćaju kroz životne ruševine u suton.

Ako to učiniš tvoja će duša naći svoje pribježište,
A novo svjetlo će da se rađa sa pitomim suncem,
Nektarom okrijepe u radosnom buđenju.

Kad im podariš, srce, kad im razgališ duše,
Tvoja tuga će nestati, a ti ćeš postati
Odabranik vječnosti, mramorni kamen
U temelju vjere i humanosti.

 


Akcija „Sponzorstvo jetima“

  

Islamski kulturni centar Bšnjaka u Berlinu od 1994. godine vodi akciju „Sponzorstva jetima“ pod motom „Naši jetimi, ah naši jetimi“ mjesečne materijalne pomoći jetimu u visini od (50,-DM) 25,-€.

Na kraju svake godine se sumiraju rezultati akcije i sredstva koja se uplate na konto ili na blokove u IKB-u, šalju do jetima kojima su i namjenjena.

U ovoj plemenitoj akciji učestvuju članovi džemata, dobronamjerni i humani ljudi medju kojima ima i njemačkih državljana.

IKB svake godine sponzoriše određen broj jetima.

 

 

Pregled po godinama akcije „Sponzorstvo jetima“  1994. – 2008.

 

1994. sponzorisano 297 jetima

1995. sponzorisano 659 jetima

1996. sponzorisano 770 jetima

1997. sponzorisano 246 jetima

1998. sponzorisano 289 jetima

1999. sponzorisano   90 jetima

2000. sponzorisano   85 jetima

2001. sponzorisano   81 jetima

2002. sponzorisano 114 jetima

2003. sponzorisano   87 jetima

2004. sponzorisano   54 jetima

2005. sponzorisano   62 jetima

2006. sponzorisano   60 jetima

2007. sponzorisano   61 jetima

2008. sponzorisano   88 jetima

  

Ukupno sponzorisano za period 1994.-2008.   3.043 jetima.

  

Ove godine 2009. akcija je u toku, kao što će biti, ako Bog-da i u narednim godinama.

 

Pozivamo sve zainteresovane da nam se pridruže u ovom hajirli poslu.

 

Ukoliko se želite pridružiti ovom hair-djelu, možete nam se javiti, te će mo vas sa radošću spojiti s jetimom, kojem je potrebna vaša pomoć. Mjesečna rata iznosi 25€, a također su jednokratne donacije dobro došle. Jetimi su naša briga i mi smo dužni da ih pazimo.

(Detaljnije informacije možete dobiti na naš broj telefona: 030 695 6640 ili E-Mail).  

 

Jednokratne uplate možete izvršiti na slijedeći žiro račun:

 

Commerzbank Berlin

KontoNr: 238000400

BLZ: 10040000

Svrha uplate(Verwendungszweck): Jetimi

 

Inozemne uplate mozete izvrsiti na:

 

Commerzbank Berlin

IBAN: DE74 1004 0000 0238 0004 00

SWIFT: COBADESSxxx

 

Za duže stipendiranje jetima, javiti se na gore navedenu adresu.