ŠTA JE POSLANIK REKAO O VRIJEDNOSTIMA NEKIH KUR'ANSKIH SURAEL-FATIHA

"Zar nećete da vas podučim, najuzvišenijoj suri u Kur
'anu?" zatim je proučio fatihu, a onda je opisao kao "veliki Kur'an koji mu je dat"

- prenosi Ebu Sa'id el-Mu'ala.

-Abdullah ibn Abbas r.a. prenosi da je melek rekao Božjem poslaniku s.a.w.s.:

"Raduj se i veseli dvjema svjetlostima koje su ti objavljene, a koje nisu date niti jednom poslaniku prije tebe: Fatiha i posljednji ajeti sure Bekare.
"

-Ebu Hurejre r.a. prenosi da je Poslanik s.a.w.s. rekao:

"Tako mi Onoga u čijim rukama je moja duša, ništa slično Fatihi nije bilo poslato i objavljeno u Tevratu, niti u Indžilu, ni u Zeburu ni u Kur
'anu"

-Abd-u-Malik ibn Umejr r.a. prenosi da je Muhammed s.a.w.s. rekao:

"Fatiha je lijek, umirujuće sredstvo za svaku bolest.
"SURE EL-FELEK I EN-NAS


-Ukame ibn Amir r.a. prenosi da je Božiji Poslanik s.a.w.s rekao:

"Onaj koji traži zaštitu, ne može tražiti zaštitu ničim drugim kao što to može sa ove dvije sure.
"

-Od Abdullaha ibn Habiba r.a. se prenosi da je Muhammed s.a.w.s. rekao:

"Uči!
" - upitao sam "šta da učim?" - odgovorio je "Kul Huvallahu Ehad i dvije zaštitnice, kad omrkneš i kada osvaneš tri puta, bit će ti dovoljne (kao zaštita) od svega. . ."

-Od Ukabe ibn Amira r.a. se prenosi:

"Kada sam išao sa Božjim Poslanikom, negdje između Džuhfe i Ebva'a, zapuhao je vjetar i prekrila nas je velika tama. Poslanik je počeo da uči: Kul e'uzu bi Rabb-i-felek i Kul e'uzu bi Rabb-i-nas, rekavši:'Niko se ne može zaštititi ničim kao što se može zaštititi sa ove dvije sure. . . '
"


SURA IHLAS

-Prenosi hazreti Aiša r.a.:

"Reci mu da Allah voli suru Ihlas, jer je Allah Samilosni u njoj opisan.
" rekao je Muhammed s.a.w.s. čovjeku koji je na svakom namazu učio suru Ihlas.

-Od Mu'aza ibn Enesa r.a. se prenosi da je Muhammed s.a.w.s. rekao:

"Onome ko deset puta prouči Kul Huvallahu Ehad, sagradi se dvorac u Džennetu.
"


SURE KAFIRUN i NASR

-Sura Kafriun je jednaka četvritini Kur'ana baš kao i sura Nasr.


SURA ZILZAL

-Prenosi se od Abdullaha ibn Amra r.a. da je jedan čovjek došao Poslaniku s.a.w.s i pitao ga:

"Kaži mi šta da učim Allahov Poslaniče?"Poslanik s.a.w.s je odgovorio:

"Uči tri sure koje počinju sa Elif-lam-mm.
"

 

Čovjek je rekao:"Ja sam ostarao, srce mi otvrdlo i jezik ohrapavio!"

Poslanik s.a.w.s mu reče:"Uči tri sure koje počinju sa Ha-mim.
"

Čovjek je ponovio ono sto je i ranije rekao. Onda mu Poslanik s.a.w.s reče:

"Uči tri Musebbihata.
"Čovjek je ponovo rekao isto i dodao:

"Allahov Poslaniće, daj mi da učim jednu sveobuhvatnu suru."

Allahov Poslanik s.a.w.s mu je proučio:

"Iza zulzileti-l-erdu zilzaleha.
"


SURA MULK

-Ebu Hurejre r.a. prenosi hadis:

"Ova sura sadrži trideset ajeta, zauzimaće se za čovjeka sve dok mu grijesi ne budu oprošteni.
"

"Volio bih kada bi sura Mulk bila u srcu svakog vjernika.
"

- hadis prenosi Abdullah ibn Abbas r.a.
 


AJETU-L-KURSIJA

-Od Ebu Umamme r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s rekao:

"Onoga koji iza svakog propisanog namaza prouči Ajetu-l-kursiju ne dijeli od Dženneta ništa drugo osim smrti.
"
 


AMENE-R-RESULU. . .

-Od Nu'mana ibn Bešira r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s rekao:

"Allah je napisao jednu knjigu, prije nego je stvorio nebesa i Zemlju na 2000 godina. Iz nje je objavio 2 ajeta sa kojima je završio suru Bekare. U kojoj god se kući tri noći budu učili ovi ajeti, šejtan se nece moci pribliziti toj kuci.
"

-Ebu Zerr r.a. prenosi da je Muhammed s.a.w.s. rekao:

"Učite ova dva ajeta iz sure Bekare i njima podučite žene vaše i djecu, u njima će imati blagoslov, kazivanje i dova.
"


SURA BEKARE I ALU IMRAN

-"Učite dvije blistave sure - Bekare i Alu Imran - na Danu Sudnjem one će doći poput dva oblaka, ili kao dvije sjenke, ili dvije gomile ptica koje će se zauzimati za one koji su ih učili." - hadis prenosi Ebu Umama r.a.

 

SURA BEKARE

-"Ne pretvarajte svoje kuće u grobove. Šejtan bježi iz kuće u kojoj se uči sura Bekare." - hadis prenosi Ebu Hurejre r.a.

-"Učite suru Bekare: bereket i blagoslov je ustrajati u njenom učenju, a ne učiti ovu suru je žalost i kajanje. Njoj sihirbazi ne mogu ništa."

- hadis prenosi Ebu Ummama r.a.
 


SURA KEHF


-"Ko god bude učio, a u srcu čuvao i praktikovao prvih deset ajeta iz sure Kehf, biće zaštićen od Dedždžala." - hadis prenosi Muslim r.a.

-"Onoga ko petkom prouci Kehf, svjetlo će obasjati sve do sljedećeg petka." - prenosi Ebu Seid r.a.

-"Od onoga ko petkom prouči sure Kehf sijaće svjetlo sve do kuće drevne, to jest Bejtullaha." - hadis prenosi Ebu Seid r.a.
 


SURA JA-SIN


-"Svaka stvar ima srce, a srce Kur'ana je sura Ja-sin. Ko god je prouči, Allah će mu upisati kao da je deset puta proučio Kur'an" - hadis prenosi Malik ibn Jasir r.a.

On takodje prenosi i ovaj hadis:

"Ko god prouci suru Ja-sin tražeći Allahovo zadovoljstvo, njegovi prošli grijesi će biti oprošteni, stoga je uči i kad budeš na samrti."


SURA FETH

-Od hazreti Omera r.a. se prenosi hadis:

"Ja volim suru Feth, više nego bilo šta drugo što sunce obasjava.
"SURA RAHMAN


-"Svaka stvar ima ukras, nakit, a ukras Kur'ana je sura Rahman."

- hadis prenosi Abdullah ibn Mes'ud r.a.


SURA VAKI'A


-Abdullah ibn Mes'ud r.a. prenosi hadis:

"Ko god svaku veče prouči suru Vaki'a, neće doživjeti glad."

 


SURA A'LA

-Hazreti Alija r.a. kaže:

"Božiji Poslanik je volio ovu suru.
"