PSIHOLOGIJA  USPJEHA

  

Prvo probudi u bližnjem želju za djelovanjem. Ako to postigneš, cijeli će svijet biti uz tebe, ako ne – ostat ćeš sam.

 

Kako ćeš uvijek biti dobrodošao gost? Pokazujte iskreno zanimanje za bližnje.

 

Kako ostvariti dobar dojam kod ljudi? Smiješite se.

 

Ime – upamtite, da je čovjeku njegovo ime najslađa i najvažnija riječ na svijetu.

 

Kako ćete postati ugodan sagovornik? Budite dobar slušalac i navedite druge da govore o sebi.

 

Kako ćete probuditi zanimanje za sebe? Govorite najprije o onome što zanima vašeg sagovornika.

 

Kako ćete brzo steći naklonost drugih? Probudite u čovjeku osjećaj osobine važnosti, ali pazite da pri tome budete iskreni.

 

Dokazivanjem nećete ništa postići. Želite li iz rasprave izaći, nastojte je izbjeći.

 

Poslušajte mišljenje drugih, nikad ne recite čovjeku da nema pravo.

 

Priznajte glasno i bez oklijevanja da ste pogriješili.

 

Put do razumijevanja vodi preko srca. Pristupajte čovjeku kao prijatelj.

 

Tajna Sokratove mudrosti: Nastojte da na početku razgovora dobijete što više potvrdnih odgovora.

 

Kako potaknuti ljude na saradnju? Probudite u čovjeku osjećaj da je ideja njegova. Nastojte promatrati stvari očima drugih ljudi.

 

Riječi za kojima svi žudimo. Saosjećajte sa željama i mišljenjima drugih ljudi.

 

Imajte povjerenja u ljude. Pozivajte se na poštenje i plemenitosti ljudi.