Kaže Allah dž.š. u Kur´anu:
 

 

„O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte

od vatre”… ( Et-tahrim 6 ) 

  

Kaže Allahov poslanik Muhammed a.s.:

  

«Roditelj ne može ostaviti svom djetetu ništa vrijednije od lijepog odgoja.»

 

Sve će ovo jednom proći:

 

Prošlo je jučer i bit će pouzdan svjedok,

 

a za njim i novi dan došao.

 

Pa ako si jučer loše djelo uradio -

 

danas dobrim zamjeni, bit ćeš hvaljen.

 

Danas ako u dobru provedeš, korist ćeš vidjet,

 

a jučer vratit ne mozeš.

 

Ne odgađaj dobro djelo za sutra -

 

mozda sutra dodje, a tebe nema…