Sedmični ajet iz Kur'ana, hadis, mudrost:
Arhiva

Tražite od Gospodara svoga oprosta jer On, doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilnu slati i pomoći vas imanjima i sinovima, i dat će vam bašče, i rijeke će vam dati!“ (Nuh 10-12)

 

Muhammed,sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji prenosi Sevban, r.a., rekao je: Ja sam upoznat sa narodom iz moga ummeta koji će doći na Sudnji dan sa djelima poput brda Tihame, pa će ih Allah pretvoriti u prah.” Na to je Sevban rekao: Opiši nam ih Allahov Poslaniče, da ne budemo od njih, a da to i ne znamo.” Tada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: To su vaša braća, oni čine ibadet kao i vi, ali kada se nađu nasamo sa Allahovim zabranama, onda ih krše i čine grijehe.” (Ibn Madže)

 

Hasanu el-Basriju došao je jedan čovjek i žalio se na neimaštinu pa mu je on rekao: “Čini istigfar!” Drugi mu se žalio na slab urod, treći na neplodnu zemlju, četvrti na potomstvo,a on je uporno naređivao činjenje teobe i donošenje istigfara. Ljudi mu rekoše: Dolaze ti ljudi sa razlićitim potrebama, a ti im svima naređuješ da se kaju?” On im na to proući sljedeće ajete: Tražite od Gospodara svoga oprosta jer On, doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilnu slati i pomoći vas imanjima i sinovima, i dat će vam bašče, i rijeke će vam dati!“ (Nuh 10-12)