klanjali smo bajram namaz koji nas podsjeca na znacaj i važnost zajednice jer se pored njega u džematu odvija i ibadet koji obilježava ove dane, a to je hadždž. Milioni ljudi tavafe oko Bejtullaha, te uz prinošenje žrtve-kurbana iskazuju spremnost svoju da javno manifestovanje jedinstva ummeta Muhammeda a.s. kroz ibadete prenesu i u svoje živote gdje je, takode, potreban i nužan. Postoji šest temeljnih naredbi koje muslimani treba da prihvate i praktikuju kako bi upotpunili svoje jedinstvo, povratili svoj ponos i popravili svoje stanje, kako individualno tako i zajednicko.

ČITAJ I UČI

„Čitaj i uči u ime tvog Gospodara“ (Kur´an)

Objava Kur´ana počinje imperativom nauke koji traži od čovjeka da čita i uči kako bi znao šta je ispravno vjerovanje, jer bez vjere, u najširem smislu te riječi, čovjek ne može biti čovjek, ali ni bez znanja čovjek ne može biti pravi vjernik. Zato čitajte, učite i obrazujte se.

VJERUJ I RADI

“Onima koji vjeruju i dobro rade Allah je obećao oprost i veliku nagradu”.  (Kur´an)

Tajna uspjeha je da čovjek spoji u sebi dvije vrijednosti: svoj duh i svoje tijelo. Smisao čovjekovog života je u aktivnosti njegovog duha, a to je vjera, te u aktivnosti njegovog tijela, a to je rad i djelovanje. Zato čvrsto vjerujte i savjesno obavljajte poslove za koje ste zaduženi i koji su vam povjereni.

BUDI POBOŽAN, POŠTUJ RODITELJE I ČUVAJ RODBINSKE VEZE

“Allah je propisao da samo Njemu budete pobožni i da poštujete roditelje” (Kur´an)

Ova snažna veza između pobožnosti prema Allahu i poštovanja prema roditeljima i održavanje rodbinskih veza predstavlja snažnu poruku da veza između roditelja i djece je jedini garant uspjeha porodice, a s obzirom da je porodica tradicionalna institucija društva to vodi uspjehu i prosperitetu cjelokupnog čovječanstva. Zato budite pobožni, poštujte vaše roditelje i čuvajte rodbinske veze.

BUDI VRIJEDAN I BORI SE ZA SVOJE PRAVO

“Borite se na putu Allahove istine iskreno i hrabro”. ( Kur´an)

Uspjeh na ovome svijetu i spas na drugome svijetu ne dolaze sami od sebe. Uspjehu treba ići u susret da ga stigneš i da on tebe stigne. Za spas na drugome svijetu treba se truditi, boriti i zaslužiti ga. Zato budite vrijedni i borite se za svoja prava zaslužit ćete Allahovu milost ovoga i budućeg svijeta.

GLEDAJ ŠTA ĆE SUTRA BITI

“Neka čovjek gleda kako će se suočiti sa onim šta sutra dolazi”. (Kur´an)

Mi imamo obavezu da planiramo našu budućnost te da vjerujemo da ona može biti bolja od prošlosti, jer mi nismo odgovorni za našu prošlu već za našu buduću povijest. Mi ne treba da se bojimo misliti svoju budućnost, kao što ne treba da budemo opsjednuti našom prošlošću. Zato planiraj svoju budućnost bit će ti bolje u njoj.

ŽIVI ŽIVOT I MISLI NA SMRT

“Allah je stvorio život i smrt da bi vidio ko je od vas najbolji po djelu”. (Kur´an)

Po našem računu život dolazi prije smrti, a smrt slijedi nakon života. Kad razmišljamo o životu i smrti, mi mislimo da je smrt tajna, a život da nam je jasan, jer život živimo i o njemu mislimo da sve znamo, a o smrti ništa neznamo dok nas ne zadesi. Ustvari nejma ni potrebe da se o smrti raspitujemo, jer smrti, zapravo, ni nejma. Postoji samo život, ovaj ovdje i onaj tamo. Ne treba nas čuditi što se u Kur´anu kaže da je smrt stvorena da bi bio stvoren život, jer ono što mi nazivamo smrt na ovome svijetu to je, ustvari, život na drugome svijetu. Prema tome, život je velika tajna, nije smrt. Zato živi život slobodno i hrabro, a misli na smrt stidno i pokorno.

Na ovaj mubarek bajram molimo Uzvišenog Allaha dž.š. da mi budemo od oni koji ce citati i uciti u ime Allaha, koji ce vjerovati i raditi, koji ce biti pobožni, poštovati svoje roditelje i cuvati rodbinske veze, koji ce biti vrijedni i boriti se za svoja prava, koji ce planirati i raditi za svoju bolju buducnost i koji ce živjeti slobodno i misliti o smrti ozbiljno.

Predsjedništvo Islamskog kulturnog centra Bošnjaka u Berlinu                                                                                                       Berlin 2006. god.