slika

Ramazanske i bajramske aktivnosti 2001 Islamskog kulturnog centra u Berlinu

Tema Datum
Ramazanske mukabele i vjerska pouka ramazan.2001
Posjeta novinara Oslobodjenja 08.12.2001
Studentski iftar 09.12.2001
Iftar u organizaciji dzematlija 09.12.2001
Iftar u organizaciji Ikc-a 11.12.2001
.07.2001
Iftar Udruzenja zena Srebrenice
14.12.2001
Snimci sa Bajram namaza 16.12.2001
Snimci sa bajramske akademije 22.12.2001
Predavanje gos. Emila Pasalica 03.06.2001

Pocetak